Uudised

Maaülikooli lektorid jätkavad Moldovas väikemaaettevõtjate koolitustega

Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetool on alates 2016. aastast aidanud edendada Moldova väikemaaettevõtlust. Projekti toetab ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. 

Esmalt huvitusid sealsed partnerid väiksemate maaettevõtete ettevõtlusalasest koolitusest. Selle tulemusena ilmus 2017. aastal kaks käsiraamatut, millest üks tutvustas Eesti väiketootjate kogemusi tootmise mitmekesistamisel ja toodangu müügil ning teine aitas mõista ökonoomikat ja majandustegevuste tulemuste analüüsi. 2019. aastal nõuti aga juba tootearenduse ja turunduse alast õpetust ja sooviti raamatut rumeenia keeles. Väike kõvakaaneline kokkuvõte nimetatud teemadel ilmus nii paberkandjal kui ka digiraamatuna.

Praegu on töös juba kolmas arengukoostööprojekt. Käimasolevas projektis nõuti finantsjuhtimise teadmisi ja sooviti jätkata turunduse juhtimisega rõhuasetusega  strateegilistel aspektidel. 21. ‒ 25. juunini oli Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetooli esindus visiidil Moldovas.

Algatuseks kohtuti Moldova Põhja Regionaalarengu Agentuuri (ADR Nord) esindajatega, sh tutvuti väikeettevõtjatele suunatud nõustamise võimalustega. Seejärel tehti algust Põhja-Moldova kolmes erinevas linnas - Baltis, Edinetis ja Sorocas - finants- ja turunduse juhtimise koolitusega. Sissejuhatavate loengute lektoriteks olid Katrin Lemsalu, Viia Parts ja Tiiu Ohvril. Koolituse lõpus tutvustas ADR Nord esindaja Elena Boboc osalejatele ettevõtjatele suunatud toetusvõimalusi. Koolitustel osales kokku üle 60 maapiirkonnas tegutseva väikeettevõtja ja väikeettevõtja esindaja, mida oli oodatust kaks korda enam. 

Mõlema õppekava koolitus jätkub juulis iseseisva e-õppena, kus koolitusele registreerunud kasutavad eelpool nimetatud lektorite ja sama õppetooli lektori Anu-Ell Visbergi poolt ettevalmistatud rumeeniakeelset loengumaterjali ja lahendavad ülesandeid. Õpe lõppeb Eestis oktoobris lõpuseminariga ning õppe läbinutele antakse üle maaülikooli Avatud Ülikooli tunnistus.

Visiit toimus arengukoostööprojekti „Moldova maapiirkonna väikeettevõtjate koolitamine finants- ja turundamise juhtimise valdkonnas“ raames.
Projekti eesmärk on Moldova maapiirkonna väikeettevõtjate (eelistatult naiste ja noorte) finants- ja turunduse juhtimise alaste teadmiste kasv, mis annab neile võimaluse neil jätkata nimetatud valdkonna mentorina. Lisaks ADR Nordile on projektipartneriks Maaelu Edendamise Sihtasutus. Projekt kestab 2022. aasta novembrini.