Uudised

Eesti Maaülikool sai akrediteerimisel kõrgeima hinde

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Eesti Maaülikooli seitsmeks aastaks.

Eesti Maaülikooli (EMÜ) hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid ülikooli tugevusi. Komisjon tõstis esile paindlikkust ja süstemaatilisust, millega on ellu viidud eelmise institutsionaalse akrediteerimise soovitusi – näiteks korrastatud struktuuri ja uuendatud akadeemilist karjäärimudelit. Lisaks tõsteti esile praktilisi õppekavasid ning ülikooli teadusuuringute vastavust Eesti ühiskonna vajadustele. 

Rahvusvaheline komisjon tõi tunnustust vääriva aspektina eraldi välja ülikooli strateegilise juhtimise. "Tunnustust vääriv on ülikooli strateegiline juhtimine, mis on kahe akrediteerimise vahelisel ajal keskendunud muudatuste juhtimisele, kusjuures ülikooli struktuuriüksuste ja akadeemilise karjääri mudeli ümberkorraldamine on läbi viidud ilma töötajate lojaalsust ja toetust kaotamata," seisab hindamisnõukogu otsuses.

HAKA hindamisnõukogu tunnustas üliõpilaste ja tugispetsialistide hästi toimivad koostööd – ülikoolis on tehtud märkimisväärseid edusamme vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmisel ja edendamisel. Koos psühholoogilise nõustamise parema kättesaadavusega on EMÜ loonud toetava keskkonna kogu ülikooli liikmeskonnale.

Nõukogu leidis, et ülikool peab pöörama senisest veelgi rohkem tähelepanu akadeemilisele eetikale. Näiteks tasuks ülikoolil otsida uusi vahendeid pettuste ärahoidmiseks ja tuvastamiseks, mis on seotud eelkõige digiõppe osakaalu suurenemise ning veebipõhise hindamise levikuga.

Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen tõdes, et ülikooli kollektiiv on vaatamata kõrghariduse alarahastatusele teinud motiveeritult kõrgetasemelist tööd ning näeb kvaliteedi hoidmisel ja arendamisel igapäevaselt vaeva. „Tahan tänada kõiki ülikoolipere liikmeid, kes olid otseselt kaasatud akrediteerimisprotsessi, kuid ka kõiki teisi, kes teevad oma igapäevast tööd pühendumusega. Akrediteerimise tulemus näitab, et oleme teinud oma tööd hästi.“

HAKA juhataja Heli Mattisen kommenteeris, et EMÜ edusammud eelmise institutsionaalse akrediteerimise kitsaskohtadega tegelemise olid sedavõrd märkimisväärsed, et pälvisid eraldi tunnustuse rahvusvaheliste ekspertide poolt. See on väga hea näide sell kohta, kuidas väline tagasiside käivitab ülikoolis intensiivseid ja tulemusikke arendustegevusi.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu. Eesti Maaülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise viimati 2019. aastal. Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.

 

Lisainformatsioon:
Heli Mattisen
Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri juhataja
tel 5178 197