Uudised

Video: Eesti Maaülikooli uueks rektoriks saab loomaarstiteadlane Ülle Jaakma

Foto: Risto Mets
Ülle Jaakma rektorivalimistel kõnepuldis

Täna valis Eesti Maaülikooli valimiskogu ülikoolile uue rektori. Järgmised viis aastat suunab ülikoolielu sigimisbioloogia professor Ülle Jaakma.

Rektoriks kandideerisid professorid Ülle Jaakma, Paavo Kaimre ja Endla Reintam. Rektori valimiskogu 117 liikmest hääletas teises voorus Jaakma poolt 72 ja Kaimre poolt 45 valijat. Esimeses voorus kogus Jaakma 57, Kaimre 38 ja Reintam 22 häält. 

Uus rektor loodab töötajatega head koostööd. "Olen väga tänulik, et ülikool mulle sellist poolehoidu näitas. See tähedab vastutust ja mõtlemist, kuidas olla rektor, kes teeb koostööd ja kes arvestab inimeste arvamustega, mitte ei kamanda ja korralda. Mul on hea eeskuju Mait Klaasseni näol olemas," kommenteeris Jaakma. 

Professor Ülle Jaakma on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia eriala. Eesti Maaülikoolis töötab Ülle Jaakma alates 1995. aastast ning on oma karjääri jooksul läbinud kõik teadlase karjääriastmed alates spetsialistist ja nooremteadurist kuni professorini. Alates 2005. aastast töötab ta EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis professorina. Viimased üheksa aastat on ta töötanud EMÜ teadusprorektorina. 

Perioodil 1997 − 2016 oli Jaakma EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi sigimisbioloogia osakonna juhataja; 2005 − 2012 instituudi teadusdirektor; 2008 − 2013 veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse doktoriõppekava juht; 2005 − 2010 biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli koordinaator. Ta osales loomaarstiteaduskonna esimese rahvusvahelise akrediteerimise (2004) ettevalmistamisel, olles valitsusele esitatud tegevuskava koostamise töörühma juht.

Perioodil 2009 − 2013 oli Ülle Jaakma vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige ning 2006 − 2012 Eesti Teadusfondi ekspertkomisjoni liige.

Ta on Eesti esindaja OECD teaduskoostööprogrammi „Sustainable Agricultural and Food Systems“ valitsusorganis ning osaleb COST võrgustike ja Euroopa Liidu poolt rahastavate teadusprojektide töös.

Professor Ülle Jaakmale on omistatud teaduspreemiaid ja mitmeid tööalaseid tunnustusi, nagu maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk; Valgetähe teenetemärk (IV klass); Riigi Teaduspreemia, põllumajandusteaduste alal töörühma koosseisus; Eesti Vabariigi teaduspreemia embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamise ja rakendamise eest töörühma koosseisus.

Rektori ametiaeg algab 1. jaanuarist 2023 ja kestab viis aastat.

 

Ülle Jaakma intervjuu vahetult pärast rektorivalimisi: