Uudised

Mõjukaim teadlane Eestis on Ülo Niinemets

Teabeettevõtte Clarivate Analytics avaldatud maailma enim viidatud teadlaste 2022. aasta ülevaatesse jõudis 6938 mõjukat teadlast. Teiste seas ka viis Eesti teadlast, kellest enim viidatud on Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets.

Clarivate Analytics andmetel on maaülikooli taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli juhi Ülo Niinemetsa teadustöid käesoleva aasta jooksul tsiteeritud rohkem kui 4000 korda. Tema teadlase H-indeks on 94 ning aasta vältel on ilmunud 439 tema autorlusega seotud publikatsiooni.

Lisaks Niinemetsale jõudsid Clarivate Analyticsi pingeritta veel molekulaarse ökoloogia kaasprofessor Mohammad Bahram, mükoriisauuringute professor Leho Tedersoo ja genoomika-mikrobioomika kaasprofessor Elin Org Tartu ülikoolist. Samuti Tallinna Tehnikaülikooli turunduse valdkonna kaasatud professor Linda Hollebeek.