Uudised

Maaülikooli teadlane pälvis riigi teaduspreemiate konkursil tunnustuse

Foto: Aldo Luud
Veiko Uri

Vabariigi Valitsus kuulutas välja riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid. Aastapreemia eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest pälvis Eesti Maaülikooli professor Veiko Uri. 

Akadeemik ja metsateadlane Veiko Uri sai preemia põllumajandusteaduste alal tööde tsükli "Süsinikuringe majandatavates Eesti metsaökosüsteemides" eest. 

Tsükkel vaatleb, milline on metsade majandamise roll süsinikuringluses ja lämmastikutsüklis ning küsib, millised võiksid olla optimaalsed ja samas praktikas toimivad lahendused Eesti metsade majandamisel. Algupärastel ja töömahukatel andmetel põhinev analüüs katab enamiku Eesti metsandusele olulisi puuliike, kooslusi, vanuseklasse ja metsamajanduse võtteid.

Veiko Uri viimase nelja aasta uurimistöö käsitleb Eesti metsade süsinikuringet ning seda mõjutavaid tegureid, sh erinevate majandamismeetodite mõju süsiniku sidumisele puistutes. Et põhjapoolkera metsad on olulised atmosfäärse CO2 sidujad ja seeläbi kliimamuutuste leevendajad, siis on süsinikuringe uuringud üks aktuaalsemaid teemasid tänapäeva metsateaduses, aga ka riigi metsa- ja kliimapoliitikas. Veiko Uri ise jäi tunnustusest kuuldes tagasihoidlikuks ja märkis, et preemia on suur tunnustus kogu töörühmale, samuti Eesti maaülikooli metsateadusele laiemalt.

Tema teadustöö tulemused laiendavad märkimisväärselt seniseid teadmisi Eesti metsade süsinikusidumise võimest ja seda mõjutavatest teguritest, samuti metsaökosüsteemide toimimisest, aidates kaasa teaduspõhisele metsade majandamisele ja Eesti metsapoliitika kujundamisele.