Uudised

Maaülikooli üliõpilaste meeskond PastaPro valiti äriideede arendusvoorus kolme parema hulka

Foto: Hannah Kaarna
PastaPro

Eesti Maaülikooli üliõpilaste meeskond PastaPro arendas selle õppeaasta kevadsemestril STARTERtartu eelinkubatsiooniprogrammis taimsetest valkudest pastatooteid. Neljaliikmelisse meeskonda kuulusid Eesti Maaülikooli toidutehnoloogia üliõpilased Mihkel Tammaru ja Katriin Loviis Viltsin, Eesti Maaülikooli doktorant Neda Rezvanisanijouybari ning Maarja Kask Tartu Ülikoolist.

Meeskonnaliige Mihkel Tammaru ütles, et programmi käigus jõuti toote prototüüpimiseni, samuti tehti ära suur töö klientide soovide väljaselgitamisel. Kõige väärtuslikumaks peab ta programmis ärimudeleid ja turundust puudutavat osa. "Turundus on väga karm excel ja palju tuleb teha tööd inimeste vajadusteni jõudmiseks. See vaev tasub ära, kui lõpuks toode tõesti tarbijate poolt vastu võetakse," ütles Tammaru. "Kõige keerulisem on olnud lahti lasta oma mõtetest ja vaadata oma toodet tarbija vajadustest lähtuvalt. Tuleb armuda probleemi, mitte lahendusse," lisas ta.

Tudengite edasine plaan on teha toode laboris päris valmis ja seejärel otsida programmi, kus arendamist jätkata. "Müüme oma ideed investoritele, kuni leiame rahastuse tootmise käivitamiseks. Kindlasti jätkub teadustöö, sest taimsete proteiinide väärindamise võimalusi on veel piiramatult," selgitas Tammaru ja lisas, et meeskonnaga oodatakse liituma turundajat-kujundajat, kellega luua visuaalne identiteet ja lihvida sõnumeid.

Starter eelinkubatsiooniprogramm Tartu Ülikooli sTARTUp Labis on avatud kõikidele Eesti Maaülikooli üliõpilastele, kes soovivad oma äriideid arendada. Kevad- ja sügissemestril toimub ühe semestri jooksul 9 töötuba ja mentorsessiooni, kus meeskonnad saavad oma ideed mitmekülgselt arendada, teemadeks ärimudel, liftikõne ja esitlemine, tootedisain, turundus, rahastuse otsimine.

Kevadine voor lõppes 4. mail äriideede esitlusega, mis oli ka äriideede võistluse Kaleidoskoop eelvooruks. Maaülikooli meeskond oli üks kolmest edasipääsenust, kes osaleb Kaleidoskoop lõppvõistlusel, mis toimub 25.-26. mail start-up festivalil Latitude59.

Mihkel Tammaru julgustab kõiki EMÜ tudengeid selliseid programme läbima, sest sealt saadavad kogemused ja suhted loovad tõelist väärtust. Starter programmi viimane voor algab 14. septembril ideehäkatoniga, kuhu on oodatud kõik Eesti Maaülikooli üliõpilased.

Starter programm on üks osa üle-eestilisest ettevõtlusõppe programmist Edu ja Tegu (2016- 2023), mida rahastasid Haridus-ja Teadusministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond. Eesti Maaülikool on programmi toel arendanud ettevõtlusmooduleid, üliõpilaste eelinkubatsiooni ja mentortuge, korraldanud koolitusi ettevõtlusõppejõududele ja uuringuid.

 

Lisateave:

Anne Põder

Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika teadur anne.poder@emu.ee

525 5627