Uudised

Eesti Maaülikool ja rahvusvahelised partnerid võtsid fookusesse maaelu arendamise

Foto: Visit Lahemaa
Projektiosaliste koosviibimine

Erasmus+ Maakogukondade arendamise ühisõppekava RuralCOM projekti peamine eesmärk oli luua kolme Balti ülikooli - Eesti Maaülikooli (EMÜ, projektijuht), Läti Maaülikooli (LBTU) ja Leedu Vytautas Magnus Ülikooli (VMU) ühine magistriõppekava fookusega maapiirkondade kogukonnaliikmetele ja teistele maaelu arendamisega seotud osalistele. Magistriõppekava integreeriti e-õppe MOOC keskkonna ja avatud ülikoolide täiskasvanuõppe kursustega, et kaasata õppesse erineval tasandil ja tasemel huvilisi.

Peamist eesmärki viisid ellu kolm eelnevalt mainitud ülikooli, lisaks osalesid projektipartneritena ka Helsingi Ülikooli Ruralia Instituut (UH) ja Bukaresti Majandusteaduste Ülikool (ASE). UH vastutusvaldkond oli MOOC (Massive Open Online Course) kursuse välja töötamine teemal "Sotsiaalne ettevõtlus maaelu arendamiseks." ASE vastutas projektis jätku- ja täiskasvanuõppe kursuste välja töötamise eest maaelu arendamisega seotud sidusrühmadele, kaasates kõiki projektipartnereid.

Ühest küljest oli koostöö väljakutseid pakkuv, nagu ühtse arusaama leidmine õppeprogrammi sisu ja olemuse kohta, aga samas andis see võimaluse kokku põimida mitmekülgne rikkalik teadmine ja seeläbi tõsta teadmiste kompetentsi kõigi kaasatud partnerite vahel. Seeläbi õppisid projektipartnerid, et kuigi teatud väljakutsed maaelu arendamise valdkonnas on üldised, siis on Euroopa tasandil ka palju regionaalseid eripärasid ja lahenduste leidmine neile on seotud lokaalse konteksti mõistmisega.

Projektist on kasu kõigile maaelu arendamisest huvitatutele, sest koosloomest tekkinud kompetentsi ja teadmiste tõus leidis väljundi mitme erineva riigi magistriõppe ja avatud ülikooli õppeprogrammis ning kõigile huvilistele kättesaadava e-õppe näol. Projektist saab pikemalt lugeda siin