Uudised

Veiko Uri ja Jaan Viidalepp saavad presidendi teenetemärgi

Foto: Aldo Luud
Veiko Uri

President Alar Karis annetas vabariigi aastapäeva eel teenetemärgi 151 inimesele, nende seas ka Eesti Maaülikooli teadlastele Veiko Urile ja Jaan Viidalepale.

Veiko Uri on Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professor ja Eesti Teaduste Akadeemia metsanduse akadeemik.

Veiko Uri teadusuuringud on viimastel aastatel seotud ühiskonnas aktuaalsete metsandusküsimustega, nagu metsade majandamise ja kliimamuutustega seotud probleemid ja erinevate majandamismeetodite mõju metsaökosüsteemide arengule läbi süsinikuringe aspekti. Rõhutades teaduspõhise metsanduse olulisust, on tema teadustöödes suurt tähelepanu pööratud ka uurimistulemuste rakenduslikele väljunditele.

Veiko Uri on teadlane, kelle arvamust erialalistel teemadel küsitakse ja sellega ka arvestatakse. Märkimisväärne on tema aktiivne teadust populariseeriv ja teaduspõhist metsandust ühiskonnale tutvustav tegevus.

Ta on ka kõrgelt hinnatud õppejõud, kes on saanud viiel korral üliõpilaste poolt hea õppejõu tunnustuse. Pedagoogilises töös on ta alati rõhutanud akadeemilisust ja teaduspõhise õppe olulisust ülikoolis.

President annetas Veiko Urile Eesti Vabariigi Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Doktor Jaan Viidalepp, Eesti Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi õppetooli peaspetsialist, on Eesti putukauurimise grand-old-man. Vaatamat oma soliidsele eale (tähistab ta ju tänavu oma 85. sünnipäeva), on ta siiani aktiivne, publitseerides aastas 1-3 kõrgetasemelist (kategooria 1.1.) teadusartiklit.

Teadusmaastikul on Jaani haare globaalne: ta on uurinud kõikide maailmajagude liblikalisi. Jaan on paljude rahvusvaheliste erialaühenduste liige ja tunnustatud „Eesti eluteaduste hoidja“ auhinnaga (2007).

Jaan Viidalepp on siiani enamiku originaalsete eestikeelsete liblikamäärajate autor ja panustanud aastakümneid märkimisväärselt valdkonna populariseerimisse. Tema monograafilised käsitlused vaksiklaste süstemaatikast ja mitmekesisusest on maailmas kaalukad. Oma tegevuse ja eeskuju kaudu on ta mänginud olulist osa Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli entomoloogide õppe- ja teadusrühmade kujunemisel.  

President annetas Jaan Viidalepale Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi teenetemärgi.

President annab riiklikud teenetemärgid üle 21. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis ning seda näeb Eesti Rahvusringhäälingu tele-eetris 24. veebruaril.