Sündmused

Avaaktus

Algus kell: 12:00
Lõpp kell: 13:00

Peahoone (Kreutzwaldi 1a) aula

  • Avasõnad. Hümn
  • Rektor Mait Klaasseni sõnavõtt
  • Õppeprorektor Paavo Kaimre sõnavõtt
  • Esineb Eesti Maaülikooli kammerkoor Camerata Universitatis, juhatab Seidi Mutso
  • Üliõpilasesinduse esimehe Mareli Otsa sõnavõtt
  • Maaülikooli teklid edukamatele sisseastujatele
  • Tervitused külalistelt
  • Lõppsõnad. „Gaudeamus“ 

 

INFOTUNNID ESMAKURSUSLASTELE

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava (statsionaarne õpe) – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) - auditoorium 104

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava (kaugõpe) – 15. septembril kell 12.15
Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) - 104

Magistriõpe (kaugõpe)

Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava, ökonoomika ja ettevõtluse õppekava – 8. septembril kell 12.15
Kreutzwaldi 1a (ülikooli peahoone) – 104
 

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Bakalaureuseõpe

Metsanduse õppekava, loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1A5
NB! 2. septembril sissejuhatus õpingutesse. Kell 9.00 Metsamaja eest tellitud bussidega väljasõit metsa, saabumine tagasi orienteeruvalt kell 17.00. Selga-jalga metsas käimiseks ja ilmastikuoludele vastavad riided ja jalatsid!

Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekava – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1C3
NB! 2. septembril sissejuhatus õpingutesse. Algus kell 10.00 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 2B5. Orienteeruv lõpp kell 14.00. Tegevused siseruumides.

Rakenduskõrgharidusõpe

Puidutöötlemise tehnoloogia õppekava – 1. septembril kell 13.15 Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1A5
NB! 2. septembril sissejuhatus õpingutesse. Kell 9.00 Metsamaja eest tellitud bussidega väljasõit metsa, saabumine tagasi orienteeruvalt kell 17.00. Selga-jalga metsas käimiseks ja ilmastikuoludele vastavad riided ja jalatsid!

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe (ehitusinseneriõpe)

Maaehituse õppekava – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1C3
NB! 2. septembril sissejuhatus õpingutesse. Kogunemine on 2. septembril 2016 kell 10.00 Lõunakeskuse parklas Alexela tankla poolses otsas (täpsemalt vaata: https://goo.gl/maps/P3AjcT2UmUq). Jalas peavad olema kinnised jalanõud (soovitatavalt turvajalanõud, kuid kui neid ei ole, siis ei ole). Helkurvestid ja kiivrid on EMÜ maaehituse osakonna poolt.

Magistriõpe

Metsamajanduse õppekava, metsatööstuse õppekava – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) – 1A5

Geodeesia õppekava, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekava – infotundi ei ole, vajalik info edastatakse õppetöö toimumise esimesel päeval.

 

     PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

      Bakalaureuse- ja magistriõpe 1. septembril kell 13.15
      Aianduse õppekava
      Kreutzwaldi 5/D-korpus, ruumis D239

Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekava
Kreutzwaldi 5/D-korpus, ruumis 2C1

Keskkonnakaitse õppekava
Kreutzwaldi 5/D-korpus, ruumis 2C5 

Loodusturismi õppekava
Kreutzwaldi 5/D-korpus, ruumis D178 (PKI raamatukogu)

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava
Kreutzwaldi 5/D-korpus, ruumis D143

Kalanduse ja vesiviljeluse õppekava
Kreutzwaldi 5/D-korpus, ruumis D143

      Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava 
      Kreutzwaldi 56/3 aud 231

 

    TEHNIKAINSTITUUT

      Bakalaureuseõpe

Tehnika- ja tehnoloogia õppekava (statsionaarne õpe ja kaugõpe) - 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

      Magistriõpe

Ergonoomika õppekava, energiakasutuse õppekava, tootmistehnika õppekava (statsionaarne õpe ja kaugõpe) - 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

 

    TARTU TEHNIKAKOLLEDŽ

      Rakenduskõrgharidusõpe

Tehnotroonika õppekava - 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 56/1 (Tehnikamaja) – A204

 

VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

Bakalaureuseõpe

Loomakasvatuse õppekava – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 62 – A209

Toiduainete tehnoloogia õppekava – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 62 – A102

      Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhinev õpe (loomaarstiõpe)

Veterinaarmeditsiini õppekava (eesti õppekeel) – 1. septembril kell 13.15
Kreutzwaldi 62 – A201

Veterinaarmeditsiini õppekava (inglise õppekeel) -  31. augustil kell 14.00
Kreutzwaldi 62 – A201