Sündmused

RITA ForBee konverents 2021 “Kuidas kaitsta Eesti tolmeldajaid?”

Algus kell: 09:50
Lõpp kell: 16:30

Tartu Hotell Lydia “Sündmuskeskuses”

RITA ForBee konverents 2021

“Kuidas kaitsta Eesti tolmeldajaid?”

9. detsembril 2021 Tartus Hotell Lydia “Sündmuskeskuses”

 

Antud konverentsi eesmärgiks on tutvustada „RITA ForBee“ projektiga seotud tulemusi (Projekti tutvustav kodulehekülg: www.forbee.ee). Konverentsi põhifookuseks on tutvustada projekti tulemusi sh erinevate (stressi)faktorite (koos)mõjusid tolmeldajatele. Käsitletakse teemasid alates maastiku muutuste mõjudest kuni pestitsiidide ja haiguste koosmõjudeni. Kuna antud konverentsi üheks eesmärgiks on luua ühine arutelu erinevate osapoolte vahel, siis on kutsutud esinema ja arvamust avaldama erinevate huvigruppide esindajad.

NB! Kõik kuulajad saavad konverentsil osaleda ainult veebiülekande vahendusel (eraldi registreeruda pole vaja). Esinejatel palume võimalusel kohale tulla! Konverentsil osalemise link: https://forbee.television.ee

Konverentsil osalemine on kõigile tasuta! Konverentsi moderaatoriks on Kristo Elias

 

Päevakava

9:30 – 9:50 Registreerumine ja kohv

9:50 – 9:55 Konverentsi avamine (Marika Mänd, EMÜ)

9:55 – 10:15 Uuringu olulisus (Relika Raja, MeM; Merit Otsus, KeM)

10:15 – 10:20 Mesilaste arvukust ja liigirikkust mõjutavad tegurid (Marika Mänd, EMÜ)

10:20 – 10:30 Kimalaste ja erakmesilaste toidubaas Eestis, mida teame? (Reet Karise, EMÜ)

10:30 – 10:45 Tolmeldajaid toetavad tegevused põllumajandusmaastikus (Virve Sõber, TÜ)

10:45 – 10:55 Et mitmekesisusest ei saaks kesisus: kuidas kaitsta ja säilitada tolmeldajaid muutuvas maailmas? (Tiit Teder, TÜ)

10:55 – 11:25 Arutelu

11:25 – 11:35 Meemesilaste haigustest tulenev kahju mesinikule (Reet Karise, EMÜ)

11:35 – 11:50 Mesilaste nakkuste levikust Eestis (Arvo Viltrop, EMÜ)

11:50 – 12:10 Arutelu

12:10 – 13:00 LÕUNA

 

13:00 – 13:10 Ameerika haudmemädanik ja selle tõrjekava (Arvi Raie, PTA)

13:10 – 13:25 Varroalesta tõrje suurmesilas (Mart Kullamaa, mesindusettevõtja)

13:25 – 13:35 Viiruste ülekanne meemesilastelt looduslikele tolmeldajatele (Marika Mänd, EMÜ)

13:35 – 13:45 Uued ohud Eesti mesindusele (Risto Raimets, EMÜ)

13:45 – 14:30 Arutelu

14:30 – 14:40 KOHVIPAUS

 

14:40 – 14:55 Pestitsiidide toksilisus mesilastele (Anne Kahru, Aljona Lukjanova, KBFI)

14:55 – 15:10 Pestitsiidid täna ja homme (Mati Koppel, EMÜ)

15:10 – 15:25 Taimekasvataja vastutus (Olav Kreen, põllumajandusettevõtja)

15:25 – 15:40 Pestitsiidid koostoimes teiste stressifaktoritega (Risto Raimets, EMÜ)

15:40 -16:15 Arutelu

16:15 – 16:30 Konverentsi kokkuvõte

 

Lisainfo: Risto Raimets, risto.raimets@emu.ee Konverentsi korraldamist toetab