Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Triin Rilanto 

Algus: 12.12.2023 10:00

Fr. R. Kreutzwaldi 62 ruum A-201

12. detsembril kell 10 toimub EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli vanemloomaarsti Triin Rilanto väitekirja „Culling and longevity of Estonian dairy cows – animal-based, herd infectious and farmer-related risk factors” („Eesti piimalehmade praakimine ja eluiga – loomapõhised, karja nakkuslikud ja loomapidajaga seotud riskitegurid”) kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Doktoritöö juhendaja on kaasprofessor Kerli Mõtus ja oponent professor Thomas Wittek Viini Veterinaariaülikoolist Austriast. Doktoritöö avalik kaitsmisistung toimub Fr. R. Kreutzwaldi 62 ruumis A-201. Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMÜ DSpace.