Sündmused

Seminar "Kalandusest ja põllumajandusest pärit biojäätmete väärindamine. Majanduslik tasuvus ja turupotentsiaal"

Algus: 20.03.2024 10:00

Peahoone aula (Fr. R. Kreutzwaldi 1A)

Eesti Maaülikool ja Nutriloop koostöös Regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga korraldavad 20. märtsil Eesti Maaülikooli aulas seminari "Kalandusest ja põllumajandusest pärit biojäätmete väärindamine. Majanduslik tasuvus ja turupotentsiaal.“

Eesmärk on tutvustada biojäätmete baasil valmistatud bakterväetiste omadusi ja tootmispotentsiaali ning avada kääritusjäägi kasutamise võimalusi ja majanduslikku tasuvust. Ootame väga osalema põllumajanduse ja kalandussektori inimesi, et teie abiga uuringute tulemused läbi testida ja otsida reaalseid tootmismudeleid.

Seminaril osalemine on tasuta, kuid selleks tuleb registreeruda hiljemalt 15. märtsiks SIIN

 

Päevakava:

09.45 – 10.00 Registreerimine

10.00 – 10.10 Tervitus ja avasõnad

10.10 – 10.30  Nutriloop, Marie Soone/Madis Tilga, Kalajäätmete väärindamine taimekasvatuses. Biojäätmete baasil valminud bakterväetiste kasutus ja omadused. EU Horizon projekti Sea2Land tulemuste tutvustamine.

10.30 – 11.30  Avatud arutelu. Põllumajandus- ja kalandussektori tagasiside, ettepanekud. Turupotentsiaal kalanduse, HoReCa ja taimekasvatuse koostöös. Küsimused tootmistehnoloogia, ringmajanduse ärimudeli, seadusandluse ja turu valmiduse kohta.

11.30 – 11.50  Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool ja Mihkel Peedimaa, Mää „Lambavilla kui olulise bioressursi väärindamise võimalused põllumajanduslikeks toodeteks“

11.50 – 12.00  Katrin Kepp, Eesti Maaülikooli Biomajanduse arenduskeskus, „Häkaton - innovaatiliste lahenduste leidmise mudel organisatsioonis. BioBoosters projekti näitel“.

12.00 – 12.20  Kohvi ja sirutuspaus

12.20 – 12.50 Allan Kaasik, Eesti Maaülikool. Uuringu: “ Kääritusjäägi (digestaadi) ohutus, sobivus mullaparandaja või väetisena kasutamiseks ja kääritusjäägi kasutamise majanduslik tasuvus“ tulemuste tutvustus

12.50 – 13.20 Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool. Biogaasi tootmisel kasutatava sisendi (veisevedelsõnniku jmt.) alternatiivsed kasutusvõimalused kompostimisel. Kuidas kompost valmib ja kuidas hinnata selle kvaliteeti.

13.20 – 13.50 Kaja Orupõld, „Labori pilk biogaasitootmisele“

13.50 – 14.00 Rando Värnik,  Eesti Maaülikool. Kääritusjäägi majanduslikud aspektid ja edasised kasutuse võimalused.