Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Nikki Sjulander

Algus: 22.03.2024 12:00

Tehnikamaja (Fr. R. Kreutzwaldi 56) ruum B136

22. märtsil kell 12 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi doktorandi Nikki Sjulanderi doktoritöö "Chemical-free pretreatment of lignocellulosic biomass for the conversion of structural polymers" ("Lignotselluloosse biomassi kemikaalivaba eeltöötlus struktuursete polümeeride konversiooniks”) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks tehnikateaduse erialal.

Avalik kaitsmine toimub Tehnikamaja (Fr. R. Kreutzwaldi 56) ruumis B136. Doktoritöö juhendaja on professor Timo Kikas, oponendid on professor Alexander Jäger (University of Applied Sciences Upper Austria School of Engineering, Wels, Austria) ja kaasprofessor Linda Mežule (Water research and environmental biotechnology laboratory, Riga Technical University, Läti). Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMÜ DSpace.