Sündmused

Külalisprofessor Michael Beckmanni loeng

Algus: 10.04.2024 10:00

Fr. R. Kreutzwald 5 room D239

Külalisprofessori loeng (English below)

Kolmapäeval, 10. aprillil algusega kell 10.00,  Kreutzwaldi 5, ruum D239 esineb loenguga doktorant Silva Vilumetsa oponent professor Michael Beckmann (Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Saksamaa) teemal „Harmonizing Land Use and Biodiversity Conservation in Multifunctional Landscapes: Opportunities and Challenges“.

Prof. Michael Beckmann on UFZ bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste töörühma juht ning tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on ökosüsteemiteenused ja bioloogiline mitmekesisus, inimese ja keskkonna vahelised interaktsioonid, maastikuökoloogia, maakasutus ja invasiivsed taimeliigid.

Projekti "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel“ kaasrahastab Euroopa Liit. 

Lecture by visiting professor

On Wednesday, 10 April at 10.00 AM, in room D239, Kreutzwaldi 5, Prof. Michael Beckmann from the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) in Germany is giving a lecture titled "Harmonizing Land Use and Biodiversity Conservation in Multifunctional Landscapes: Opportunities and Challenges".

Additional information:

Prof. Michael Beckmann is the head of the research group on Biodiversity and Ecosystem Services (BIOECOS) at UFZ. His primary research interests encompass ecosystem services and biodiversity, human-environment interactions, landscape ecology, land use, and invasive plant species.

Project "Cooperation between universities to promote doctoral studies" is co-funded by the European Union.