Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Collins Aimuaenvbosa Agho

Algus: 15.04.2024 13:15

Fr. R. Kreutzwaldi 5 ruum D239

15. aprillil kell 13.15 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli doktorandi Collins Aimuaenvbosa Agho doktoritöö "Transcriptomic and volatile organic compounds analysis of resistance mechanisms and diversity of late blight pathogen populations in the Baltic Sea Region" ("Transkriptoomika ja lenduvate orgaaniliste ühendite analüüs resistentsusmehhanismide uurimisel ja kartuli-lehemädaniku tekitaja Läänemere piirkonna populatsioonide mitmekesisus”) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks.

Avalik kaitsmine toimub Metsamaja (Fr. R. Kreutzwaldi 5) ruumis D239. Doktoritöö juhendajad on professor Ülo Niinemets, dotsent Eve Runno-Paurson, dr Eve Kaurilind ning oponent professor Isaac Kwesi Abuley (Aarhus University, Taani). Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMÜ DSpace.