Sündmused

Doktoritöö kaitsmine: Triin Tedersoo

Algus: 22.05.2024 10:00

BBB veebiruum

22. mail kell 10 toimub EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli toiduhügieeni ja -ohutuse üksuse doktorandi Triin Tedersoo väitekirja "Campylobacter spp. in fresh broiler chicken meat and pig caecal samples in Estonia" ("Kampülobakterid värskes kanabroilerilihas ja sea umbsoolesisaldises Eestis") kaitsmine filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks loomaarstiteaduse erialal.

Doktoritöö juhendajad on kaasprofessor Kadrin Meremäe ja tenuuriprofessor Mati Roasto ning oponent professor Marcel Zwietering Hollandi Wageningeni Ülikoolist.

Doktoritöö avalik kaitsmisistung toimub BBB veebiruumis. Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMÜ DSpace.