Sündmused

Nõukogu istung

Algus: 22.05.2024 10:00

Videosild

Vaata siin

EMÜ nõukogu istung 22. mail kell 10.

 

Päevakord:

1. Eesti Maaülikooli 2023. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine. Esitaja finantsjuht Kaire Klaus.

2. Eesti Maaülikooli 2023. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande ning Eesti Maaülikooli arengukava strateegiliste valdkondade tegevusplaani täitmise kinnitamine. Esitaja rektor Ülle Jaakma ja finantsjuht Kaire Klaus. Auditikomitee esimees Jaak Evert tutvustab vandeaudiitori otsust.

 

Teavituse/arutelu punktid:

1. Maaülikooli 2024.-2026. a majandusaasta aruande audiitoriteenuse hange. 

2. Ülevaade maaülikooli eelarve koostamise põhimõtete väljatöötamise hetkeseisust.

3. Ülikooli arengukava koostamise protsessi algatamine.