Rahandusosakond

    Ruum
Kr 56/3
Telefon
Kaire Klaus Pearaamatupidaja - rahandusosakonna juhataja 205

731 3380
511 0444

Finantsanalüüsi ja planeerimise talitus

 
Kaie Mark Peaspetsialist (eelarve, finantsanalüüs, õppelaenud) 204 731 3874, 513 0556
Einar Rünkaru Infosüsteemide haldur 202

731 3389
510 3107

Raamatupidamistalitus

 
Õpe      
Ene Jõgi Peaspetsialist (tegevustoetus, õppetoetused, õppe- ja arenduslepingud jm) 203 731 3392,
512 3248
Kerli Visnapuu Raamatupidaja (tasulise taseme- ja täiendõpe, üldkulud, ühiselamute üüri ja kommunaalmaksete arvestus) 203 731 3872
Raili Tennov Raamatupidaja (õppetegevuse kulude ja üldkulude kajastamine, õppe- ja arenduslepingud jm) 203 731 3377
Teadus      
Eve Eller Peaspetsialist (teadus- ja arenduslepingud VL, tugistr., PK) 209 731 3871
Viivika Laas Raamatupidaja (teadus- ja arenduslepingud MI, MS, PKLJ, PKPA, PKBJ) 209 731 3378
Evelyn Logina Raamatupidaja (teadustegevuse kulude kajastamine, teadus- ja arenduslepingud PK) 209 731 3381
Omatulu ja varad      
Anne Siilbek Peaspetsialist (omatulu, maksud, saldoandmik, arveldused) 212 731 3370
Katrin Nurme
Raamatupidaja (omatulu, müügid ja laekumised)
212 731 3373
Tähti Lodeson Peaspetsialist (põhivara arvestus, ehitus, liisingud, varadega seotud maksud, üüri ja kommunaalmaksete arvestus) 206 731 3379
Tiia Kallingo Raamatupidaja (väikevahendite ja materjalide arvestus, perioodilised kantseleikulud, kinnistute kulud) 206 731 3876
Töötasu   Kr 1a  
Kaire Samarütel Peaspetsialist (töötasuarvestus, töövõtulepingud, tööjõu- ja erisoodustusmaksud, jm) 118a 731 3875
Hille Raid Raamatupidaja (töötasuarvestus, autokompensatsioon, tõendite väljastamine) 118 731 3388
Astrid Jallai Raamatupidaja (töötasuarvestus, autokompensatsioon, tõendite väljastamine) 118 731 3878