Alfred Otsa nimeline stipendium

Õppima Chalmersi Tehnikaülikooli Alfred Otsa stipendiumiga

Chalmersi Tehnikaülikool Göteborgis pakub 2020/2021 õppeaastaks järgmiseid rahvusvahelisi magistriõppe programme õppeajaga kaks aastat. Sügissemester algab 2020. aasta augusti lõpus. Kõrghariduse omandamine Rootsis on Eesti kodanikele õppemaksuta.

 

Alfred Otsa stipendiumifond toetab õpinguid magistriõppes maksuvaba 8500 Rootsi krooniga kuus (u 850 eurot) kolme semestri vältel, kokku viisteist kuud. Stipendiumit on võimalik pikendada ka neljandaks semestriks juhul, kui üliõpilane ei saa samal ajal muud rahalist toetust. 2020/2021 õppeaastaks on plaanis välja anda kuni 10 stipendiumi.

 

Stipendiumile saavad kandideerida Eestis elavad Eesti kodanikud. Kandidaat peab olema esitanud dokumendid Chalmersi Tehnikaülikooli magistriõppe programmi (MSc) sisseastumiseks.

 

Chalmersi Tehnikaülikooli kandideerimise tähtaeg 2020/2021 õppeaastaks on 15. jaanuar 2020. Taotluseks on vaja esitada muu hulgas inglise keele oskust tõendav dokument (TOEFL või IELTS testi tulemus). Samuti tõend oma bakalaureuse õpingute lõpetamise kohta (lõputunnistus või tõend ülikoolist, mis kinnitab, et tudeng on õpinguid lõpetamas antud õppeaastal).

 

Alfred Otsa stipendiumile kandideerimise tähtaeg 2020/2021 õppeaastaks on 24. jaanuar 2020.

Intervjuud stipendiumi kandiaatidega toimuvad Tallinnas kevadel 2020 peale Chalmersi ülikooli otsuse avaldamist kandideerinute vastuvõtmise kohta. Alfred Otsa fond jätab endale õiguse ja võimaluse hilisemas voorus sissesaanute avaldusi läbi vaadata.

 

Taotle stipendiumi

Avalduse vorm

Digitaalselt allkirjastatud avaldus saada: 
alfred.ots@ttu.ee

Lisainfo:
Prof Peter Andrekson
stipendiumifondi esimees
peter.andrekson@chalmers.se