Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi

andmeteaduse professori

1,00 töökoormusega ametikohale alates 01.01.2020.

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 15. novembril 2019. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU):

  1. avaldus rektori nimele;
  2. elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
  3. haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
  4. muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, tuleb see koostada EMÜ veebilehel oleva vormi põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil lea.michelson@emu.ee eesti ja inglise keeles.

Ametikoha täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on loetav ametikohale klõpsates.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063.

 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)