Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Ülikool arvudes

EMÜ üliõpilaste ja töötajate arvu teadasaamiseks sooritage palun päring õppeinfosüsteemipõhiselt http://stats.emu.ee/.