Ülikool arvudes

Eesti Maaülikoolisõpib ligikaudu 3700 üliõpilast, neist:

  • Bakalaureuse- ja integreeritud õppes enam kui 2400
  • Rakendus-kõrgharidusõppes ca 140
  • Magistriõppes ca 900
  • Doktoriõppes ca 220

31.12.2016 seisuga töötab meil 909 inimest, neist 429 akadeemilistel töökohtadel.

Eesti Maaülikooli üliõpilaste ja töötajate arvu hetkeseisu teadasaamiseks sooritage palun päring õppeinfosüsteemist