ASTRA doktorikoolide mobiilsustoetused

ASTRA doktorikoolidest on võimalik taotleda toetusi osalemaks üritustel nii Eestis kui ka välismaal.


Toetuse taotlemiseks tuleb täita avaldus ning koostada eelarve (avalduse näidis, eelarve näidis). Lisatud näidisvormid ei ole kohustuslikud, avaldus võib olla ka vabas vormis. Samuti võib kasutada dora pluss avalduse vormi (kui olete dora plussist toetust taotlenud, ent ei ole seda mingil põhjusel saanud, võite sama avalduse alusel toetust taotleda ASTRAst. Sel juhul tuleb koostada uus eelarve).

 

ASTRA doktorikoolidest võib taotleda sõidu- ja majutuskulude ning osavõtutasu katmist. Võimalik on taotleda ka päevaraha (50.- päevas), ent seda saab maksta vaid neile doktorantidele, kellel on ka kehtiv tööleping.


Toetuse määramisel eelistatakse doktorante. Erandkorras saavad toetust ka doktorantide juhendajad.

 

Iga doktorikool otsustab toetuse määramise eraldi. Taotlus (avaldus ja eelarve) tuleb saata oma doktorikooli (vt infot oma doktorikooli juurest). Liikmelisus sõltub õppekavast (vt jaotust siit). Iga doktorikool määrab taotluse esitamise kuupäevad eraldi. Kui doktorikooli juures ei ole kuupäevi märgitud, võib taotlusi esitada jooksvalt.

 

ASTRA doktorikoolide mobiilsustoetuse määramisel tuleb osa kulusid kanda õppetoolil (ASTRA doktorikoolide maksimumtoetus saab olla 95% kuludest).

 

Erisused võrreldes Dora Plussiga:
1. toetatakse ka Eestis toimuvatel üritustel osalemist;
2. sõidu- ja majutuskulud kaetakse reaalsete hindade alusel.

 

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool
Doctoral School in Biomedicine and Biotechnology
Info: Julia Jeremejeva


Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool
Doctoral School in the field of building and environmental engineering
Info: Aive Liibusk


Energia- ja geotehnika doktorikool
Doctoral school of Energy and Geotechnology
Info: Margus Arak


Kliinilise meditsiini doktorikool
Doctoral School of Clinical Medicine
Info: Julia Jeremejeva


Maateaduste ja ökoloogia doktorikool
Doctoral School of Earth Sciences and Ecology

Info ja avalduste esitamine: Karin Nurme
Mobiilsustoetuse määramise komisjon: Eve Veromann, Kalev Sepp, Marika Mänd, Hardi Tullus


Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool
Doctoral School in Economics and Innovation
Info: Ants-Hannes Viira

 

 

 

Eesti Maaülikoolis tegutsevad doktorikoolid ASTRA projekti „Väärtusahelapõhine biomajandus“ („Value-chain based bio-economy“) raames, mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Projekti SFOS number: 2014-2020.4.01.16-0036
Rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2022