Doktoritööd 2004

Marina Aunapuu - Morfoloogilised muutused Wistar liini rottide neerus peale neerumassi vähendamist, madaladoosilist radiatsiooni ja ravimite kasutamist. Juhendajad: prof. Toivo Suuroja, dots. Mai Ots (Tartu Ülikool), dots. Andres Arend (Tartu Ülikool).

Jaanus Hämmal - Võimalusi linnukasvatussaaduste rikastamiseks ·-3-rasvhapetega ning nende mõju inimese tervisele. Juhendaja: emeriitprof. Harald Tikk.

Mihkel Jalakas - Eesti holsteini tõugu lehma vaagen ja udara kandeaparaat sünnitusabi seisukohalt. Juhendaja: emeriitdots. Paul Saks.

Ants Kavak - Sperma produktsioon ja kvaliteet tori ja eesti tõugu täkkudel. Juhendajad: prof. Stig Einarsson (Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool), dots. Madis Aidnik.

Veli Palge - Angaarkasvuhoone soojusvahetusprotsesside analüüs MatLab'i ja SciLab'i abil. Juhendaja: prof. Matti Liiske.

Angela Ploomi - Jooksiklaste (Coleoptera, Carabidae) tundlasensillide morfoloogia ja elektrofüsioloogia. Juhendajad: vanemteadur Enno Merivee, prof. Anne Luik. 

Sirje Vilbaste - Bentilised ränivetikakooslused ja neid mõjutavad ökoloogilised tegurid. Juhendaja: prof. Ingmar Ott.