Doktoritöö teemad 2018/2019

Doktoritööde teemad 2018/2019 õppeaastaks

 

Lõplik nimekiri (Dora Pluss ning instituudi poolt finantseeritavad õppekohad) avaldatakse hiljemalt mai keskpaigas.
Tehnikateaduse ja metsanduse õppekaval Dora Pluss programmist ega instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti ei avata.

 

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Tiiu Kull, Lauri Laanisto

Kliimamuutuste mõju Eesti taimestikule aastaks 2100
Lauri Laanisto, Tiiu Kull
Loodusradade paljutahuline mõju elurikkusele ja ökosüsteemide toimetulekule
Kaja Orupõld, Margit Heinlaan
Mikroplasti kahjulike mõjude hindamine mere- ja magevee zooplanktonile ning selle sõltuvus füüsikalis-keemilistest omadustest
Arvo Tuvikene
Noorte ahvenate individuaalne päevane kasv looduslikes tingimustes
Priit Zingel
Kalavastsete roll järvede ökosüsteemis
Kalev Sepp, Ants Vain
Kaugseire uudsed meetodid inimmõju hindamiseks rabades


Dora Pluss programmist finantseeritavad õppekohad:
Ülo Niinemets
„Elavate fossiilide“ herbivooria: keemilised ja struktuursed kontrollfaktorid

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti 2018/2019 aastal keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekaval ei avata.


Metsandus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Ahto Kangur

Geneetilise selektsiooniga parendatud kuusikute, männikute ja arukaasikute kasvu võrdlev modelleerimine
Henn Korjus
Virtuaalreaalsuse kasutamine kaasavas metsakorralduses
Marek Metslaid
Metsapõlengute mõju biogeokeemilistele tsüklitele
Floortje Vodde, Kalev Jõgiste
Tormi ja sanitaarraie mõju metsaökosüsteemi alustaimestiku taastumisele ja arengule
Steffen Manfred Noe
Atmosfääri ja metsaökosüsteemi (aastasisene ja aastavaheline) vahetusprotsesside dünaamika


Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti ega Dora Pluss õppekohti 2018/2019 aastal metsanduse õppekaval ei avata.


Põllumajandus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Evelin Loit

Kliimamuutused ja uued liblikõielised kultuurid Põhjamaades
Enno Merivee, Anne Must, Pietro Brandmayr (University of Calabria)
Jooksiklaste ökosüsteemi teenused tava- ja maheviljeluse tingimustes
Marika Mänd, Reet Karise
Pestitsiidide ja patogeenide koostoime meemesilaste ja kimalaste füsioloogilistele näitajatele ja elueale
Ülo Niinemets
„Uued kultuurid“ Eesti kliimas ja nende stressitaluvus
Merrit Shanskiy, Mait Kriipsalu, Anu Kisand
Toidujäätmete käitlusahel ringmajanduse tingimustes
Anti Vasemägi, Priit Päkk
Koinfektsioonide levik ja mõju kaladel
Ants-Hannes Viira, Imre Fertő (Hungarian Academy of Science)
Ühise põllumajanduspoliitika mõju Euroopa Liidu maapiirkondade arengule


Dora Pluss programmist finantseeritavad õppekohad:
David Arney
, Peep Piirsalu
Erinevates lambakasvatussüsteemides peetavate lammaste heaolu võrdlev hindamine
Alar Astover, Henn Raave
Orgaaniliste väetiste toitainete kao vähendamine ja efektiivsuse suurendamine


Instituudi poolt finantseeritavad õppekohad:
Eve Veromann

Kasulikud lülijalgsed kui looduse hüvedega varustajad – integreeritud taimekaitse asendamatu tööriist


Tehnikateadus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Andres Annuk, Alo Allik
Iseõppivate algoritmide arendamine liginullenergia-hoonete energiatootmis- ja salvestussüsteemide juhtimiseks
Timo Kikas, Uno Mäeorg (Tartu Ülikool)
Rohtsest biomassist bioetanooli tootmisel tekkivatest jääkidest ligniini eraldamine ja puhastamine
Eda Merisalu
Tööõnnetuste levimus, põhjused ja ennetamine põllumajanduses


Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti ega Dora Pluss õppekohti 2018/2019 aastal tehnikateaduse õppekaval ei avata.


Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Ivi Jõudu

Kitse ja lambapiima koostis ja tehnoloogilised omadused
Kerli Mõtus
Piimalehmade praakimine - põhjused ja riskitegurid
Toomas Orro
Neonataalperioodi mõju piimalehmade tervisele ja toodangule

Instituudi poolt finantseeritav tasuline osakoormuses õppekoht:
Arvo Viltrop

Sigade Aafrika katku tüvede molekulaarne analüüs ja haiguse molekulaarepidemioloogia Eestis


Dora Pluss õppekohti 2018/2019 aastal veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekaval ei avata.

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee

English