Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tuutorid veterinaarmeditsiini õppekaval

Grete Pihlapuu, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: grete.pihlapuu@student.emu.ee, FB:

Marianne Liisa Ojang, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: marianne.ojang@student.emu.ee, FB:

Karina Paškovitš, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: karina.paskovits@student.emu.ee, FB:

 

Aurora Mikk, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: aurora.mikk@student.emu.ee, FB:

 

Tuutorid toiduainete tehnoloogia õppekaval

Aet-Aveli Saag, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: aet-aveli.saag@student.emu.ee, FB: Aet-Aveli Saag

Kadi Karro, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: tel 53431552; e-post kadi.karro@student.emu.ee, FB: Kadi Karro

 

 

Loomakasvatuse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.