Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tuutorid veterinaarmeditsiini õppekaval

Grete Pihlapuu, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: grete.pihlapuu@student.emu.ee, FB:  Grete Pihlapuu

 

Marianne Liisa Ojang, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: marianne.ojang@student.emu.ee, FB:  Marianne Liisa Ojang

 

Karina Paškovitš, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: carina.paskovits@gmail.com, FB:  Carina Pashkovich

 

 

Aurora Mikk, ise õpin veterinaarmeditsiini. Kontaktid: aurora.mikk@student.emu.ee, FB:  Aurora Mikk

 

Tuutorid toiduainete tehnoloogia õppekaval

Mihkel Tammaru, ise  õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: mihkel.tammaru@student.emu.ee, FB:  Mihkel Tammaru

 

Kadi Karro, ise õpin toiduainete tehnoloogiat. Kontaktid: tel 53431552; e-post kadi.karro@student.emu.ee

 

Loomakasvatuse õppekaval ei ole kahjuks oma tuutorit. Üliõpilased võivad vajadusel pöörduda iga tuutori poole ja üldistes maaülikoolis õppimist puudutavates küsimustes saab kindlasti abi. Oma murega saab pöörduda ka üliõpilasesinduse või instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.