Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Taotlemise uus tähtaeg on 30. september 2020. Stipendiumi võivad taotleda ka pikendusaastal täiskoormusega õppivad üliõpilased.
 
Stipendiumi eesmärk
- toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel;  
- toetada erivajadusega üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.
 
Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe või doktoriõppe üliõpilasel, kui ta:
- on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
- õpib täis- või osakoormusega õppes (s.h akadeemilise puhkusel viibija, kes osaleb õppetöös;
- on erivajadusega.
 

Stipendiumi taotlemise tähtajad:
23. august – 23. september (taotletakse stipendium terveks õppeaastaks, septembrist kuni juuni lõpuni)

20. jaanuar - 20. veebruar (taotletakse stipendiumi kevadsemestriks)Taotlevad need, kes sügissemestril taotlust ei esitanud. Kaks korda õppeaasta jooksul stipendiumi taotleda ei saa.
 
Haridus- ja Noorteametile tuleb taotlus esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna
 
Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks Haridus- ja Noorteametis on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman@harno.ee, telefon  699 9395).
 
Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60 – 510 eurot kuus.
Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlemise juhend on kättesaadav SIIN