Ajakava

Ajakavasse märgitakse loengutel käsitletavad teemad kas konkreetsete loengute (ja kuupäevade) või suuremate alateemade kaupa.
Valige Muuda ajakava  ning lisage vastavalt vajadusele ridu.

Ajakava

Kuupäev
a väli ei ole kohustuslik.
Kui lahtris töö liik puudub vajalik liik, andke sellest teada ÕISi peaspetsialistile ning see lisatakse.


Teema lahtrisse märgitakse kas konkreetse loengu teema või suurem üldteema ning mitu loengut, seminari vms seda käsitletakse.
Lisa viit OM-le võimaldab lisada viida ÕISis leiduvaile õppematerjali(de)le. Õppematerjalid tuleb lisada enne viida tekitamist!