Vahetulemuste veerud

Vahetulemuste veerud kajastuvad ka akadeemilisel õiendil, seega tuleks neid kasutada vaid siis, kui seda tõepoolest tarvis. Palun kaaluge hoolega, enne kui otsustate sellise protokolli kasuks!

Vahetulemuste lisamiseks tehke protokolli juures märge lahtrisse Lisada vahetulemuste veerud.
Märkige vahetulemustele pealkirjad (nimetus võib olla nii sõna kui number).
Vahetulemused peavad olema numbrilised. Skaala, millel hinnatakse, tuleb välja tuua ainekava juures lahtris Eksamihinde kujunemine.
Vahetulemuste veergude summa arvutab ÕIS ise kokku, hinde peab lisama õppejõud ise, seda ÕIS automomaatselt ei arvuta.

Kui vahetulemuste veergudega protokoll on selline


näeb üliõpilane hinnet kujul


Sellisena on hinne ka akadeemilisel õiendil!