Aktusejärgsed infotunnid

1. septembril toimuvad esmaskursuslastele infotunnid vastava eriala/õppekava eest vastutavas instituudis.

 

Sinu eriala kohta käiva info ja kohanemispäevade ajakava leiad vastava instituudi lingi alt:

Metsanduse ja inseneeria instituut (siia alla kuuluvad õppekavad: geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus; maaehitus; metsandus; puidutöötlemise tehnoloogia; tehnika ja tehnoloogia (päevaõpe ja sessioonõpe); tehnotroonika; vesiehitus ja veekaitse)

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (siia alla kuuluvad õppekavad: aiandus; kalandus ja rakendusökoloogia; keskkonnakaitse; keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus; loodusturism; maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (päevaõpe ja sessioonõpe); põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine)

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (siia alla kuuluvad õppekavad: loomakasvatus; toiduainete tehnoloogia; veterinaarmeditsiin)