Tasuline õpe

Õpingute alustamine ülikooli eesti õppekeelega õppekavadel täiskoormusega on tasuta, v.a. juhul kui üliõpilaskandidaat on varem omandanud hariduse samal kõrgharidusastmel ja ei ole vähemalt poole õppekava nominaalkestuse jooksul õppekulusid hüvitanud. Samade kõrgharidusastmetena ei käsitleta rakenduskõrgharidusõpet ja bakalaureuseõpet, s.o bakalaureuseõppe lõpetanu võib asuda tasuta õppima rakenduskõrgharidusõppes ja vastupidi. Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava lõpetanud ei saa tasuta asuda õppima magistriõppesse, aga saavad asuda tasuta õppima bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppesse.

Osakoormusega õppimine (õpinguid saab alustada ainult täiskoormusega õppes, osakoormusesse on võimalik langeda alates teisest õppeaastast) ja õppimine inglise õppekeelega õppekaval on tasuline.

Loe täpsemalt: Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes.