Kolleegipreemia

Kolleegipreemia konkurss Maaülikoolis

Kolleegipreemia väljaandmise eesmärk on tunnustada töötajaid, kes aasta jooksul on paistnud silma koostöövalmidusega, on oma töös loov või innovaatiline sünergia looja ning ülikooli väärtuste hoidja ja kandja.

Konkursi läbiviimist korraldab personaliosakond. Konkurss toimub üks kord aastas, nominente saab esitada ajavahemikus 1.–14. novembrini. Konkurss toimub kahes osas.

Kandidaadi nimi esitatakse koos põhjendusega (vähemalt 1500 tähemärki) e-posti aadressile tunnusta@emu.ee märksõnaga “Kolleegipreemia”; seejärel toimub veebihääletus; igal ülikooli töölepinguga tööle vormistatud töötajal on kolm häält. Kolm enim hääli saanud kandidaati saavad kolleegipreemia. Kolleegipreemia aunimetusega kaasneb aunimetus ja personaalne auhind.

Kolleegipreemia kandidaadiks saab esitada töötaja, kel on ülikooliga töölepinguline suhe. Kandidaadi esitaja kirjeldab kandidaadi tegevusi ja saavutusi ning põhjendab kandidaadi sobivust tema: *pühendunud, teotahtelise, silmapaistva ja aktiivse tegutsemisega; *avatusega koostööle ning oma teadmiste ja kogemuste jagamisega kolleegidega; *loovuse, innovaatilisuse ja avatusega uutele ideedele.

Töötajale saab kolleegipreemia omistada kord viie aasta jooksul. Kolleegipreemiad antakse üle rektori uue aasta vastuvõtul.

2022. aasta kolleegipreemia laureaadid on:

Ülla Harak                       Piret Trei                      Silva Tedrema                  David Richard Arney

2021. aasta kolleegipreemia laureaadid on:

Reet Laugaste               Tanel Kaart                   Kaire Klaus