Ettevõttepraktika

Ettevõttepraktikast Eesti Maaülikoolis

Praktika on Eesti Maaülikooli õppeprotsessi osa, mis aitab üliõpilasel kinnistada ja rakendada omandatud teoreetilisi teadmisi töömaailmas ning saada praktilist töökogemust ja arendada oskusi.

 

Täpsemalt ettevõttepraktikast:

Praktika korraldus

Praktika maaülikooli õppekavadel 

Ettevõtte poolt praktikakohtade pakkumise võimalus üliõpilastele

Üliõpilastele pakutud paktikakohad

Praktikasüsteemi arendamine Maaülikoolis

Eesti Maaülikool arendab pidevalt oma praktikasüsteemi, eesmärgil pakkuda üliõpilastele võimalikult kvaliteetset praktikasoorituse võimalust ettevõtetes ning lisada õppekavale juurde väärtust praktilise teadmuse omandamise näol.

Eesti Maaülikooli veterinaaria- ja loomakasvatuse instituut, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, tehnikainstituut ja tehnikakolledž nin majandus- ja sotsiaalinstituut osalesid perioodil 04.02.2019 - 30.06.2021 ESF rahastatatavas projektis ''Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel´´. Projekti eesmärgiks oli edendada koostööd ülikooli ja ülikooli õpetatavates valdkondades tegutsevate ettevõtete vahel.

Projekti raames tehti järgmisi tegevusi:

1. Koolitati 165 ettevõttepoolset praktikajuhendajat. Koolitustel omandasid ülikooli- ja ettevõttepoolsed praktikajuhendajad teadmised õppekava ülesehitusest ning osakused õppijat praktikal juhendada. 

2. Kaasati 43 uut praktikut õppetöö läbiviimisse. Praktikud said võimaluse viia läbi vähemalt 4 tunni ulatuses õppetööd, andes üliõpilastele praktilise erialase teadmuse, rikastades nii õppekava sisulist kvaliteeti kui tõstes üliõpilaste erialast praktilist teadmust.

 

Perioodil 01.09.2017-31.08.2019 osalesid kõik Eesti Maaülikooli instituudid ESF rahastatatavas projektis ''Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel´´. Projekti eesmärgiks oli edendada koostööd ülikooli ja ülikooli õpetatavates valdkondades tegutsevate ettevõtete vahel.

Projekti raames tehti järgmisi tegevusi:

1. Koolitati 198 ettevõttepoolset praktikajuhendajat. Koolitustel omandasid ettevõttepoolsed praktikajuhendajad teadmised õppekava ülesehitusest ning osakused õppijat praktikal juhendada. Koolitustel oli võimalik osaleda kõigi  maaülikooli instituutide valdkondade ettevõtetel, sh veterinaarmeditsiini- ja loomakasvatusinstituudi, majandus- ja sotsiaalinstituudi, metsandus- ja maaehitusinstituudi, põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, tehnikainstituudi ning tehnikakolledźi valdkondades tegutsevatel ettevõtetel.

2. Kaasati 68 uut praktikut õppetöö läbiviimisse. Praktikud said võimaluse viia läbi vähemalt 4 tunni ulatuses õppetööd, andes üliõpilastele praktilise erialase teadmuse, rikastades nii õppekava sisulist kvaliteeti kui tõstes üliõpilaste erialast praktilist teadmust.

3. Viidi läbi valdkondlikke koostööseminare, millel osales kokku 233 ülikooli- ja ettevõttepoolset esindajat. Koostööseminarid toimusid metsanduse- ja maaehituse, põllumajanduse- ja keskkonna, ning tehnikakolledźi eestvedamisel. Ettevõtete esindajad olid kutsutud nii ülikooli kui ülikooli esindajad ettevõtetesse. Tehnikakolledźil toimus ka kaks ettevõttekülastust Skandinaavia ettevõtetesse, eesmärgil laiendada praktikabaase Eestist väljapoole.

Täpsemalt saab projekti kohta lugeda siit.

 

Praktika küsimustes kontakteeruge kas otse praktikate juhendajatega õppekavadel või ülikooli keskse praktikakoordinaatoriga: Katriin Visnapuu katriin.visnapuu@emu.ee; +372 5537 008