Õppekavad

Õppekavad                                                               Praktikad ja praktika koolipoolsed juhendajad

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

Ettevõttepraktika (5 EAP), Anu-Ell Visberg (päevase õppe

praktika); Ülle Roosmaa (sessioonõppe praktika)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (magistriõpe)

Juhtumipõhine ettevõttepraktika (3 EAP), Katrin Lemsalu

Ökonoomika ja ettevõtlus (magistriõpe)

Juhtumipõhine ettevõttepraktika (3 EAP), Katrin 

Kreegimäe

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Geodeesia ja maakorraldus (sh kinnisvara) (bakalaureuseõpe)

Erialapraktika (6 EAP), Marii Rasva

Geodeesia ja maakorraldus (sh kinnisvara) (magistriõpe)

Geodeesia erialapraktika (8 EAP), Natalja Liba

Kinnisvara ja maakorralduse erialapraktika (10 EAP), Marii Rasva

Maaehitus (integreeritud õpe)

Ehitustehnoloogia menetluspraktika (3 EAP), Vello Pallav

Ehituseriala menetluspraktika (3 EAP), Vello Pallav

Ehituseriala diplomipraktika (3 EAP), üliõpilase lõputöö juhendaja (või õppekava juht Jaan Miljan)

Metsandus (bakalaureuseõpe)

-

Puidutöötlemise tehnoloogia (rakenduskõrghariduse õpe)

Sissejuhatav ettevõttepraktika (3 EAP), Linnar Pärn

Ettevõttepraktika (12 EAP), Linnar Pärn

Diplomipraktika (6 EAP), Linnar Pärn

Vesiehitus ja veekaitse (integreeritud õpe)

Veemajanduse erialapraktika (6 EAP), Priit Tamm

Metsamajandus (magistriõpe)

Ettevõtte- ja teaduspraktika (4 EAP), Andres Jäärats

Metsatööstus (magistriõpe)

Ettevõtte- ja teaduspraktika (4 EAP), Peeter Muiste

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Aiandus (bakalaureuseõpe)  

Praktika ettevõttes (10 EAP), Kadri Karp

Aiandus (magistriõpe)

Kalandus ja vesiviljelus (bakalaureuseõpe)

Vesiviljeluse praktika I (5 EAP), Katrin Kaldre

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

Keskkonnakaitse ja maastikuhoiu erialapraktika (5 EAP), Kadri Kask

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

Maastikuarhitektuuri erialapraktika I (5 EAP), Friedrich Kuhlmann

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

Ettevõtluspraktika (4 EAP), Lea Sudakova

Loodusturism (magistriõpe) Loodusturismi eriala praktika (5 EAP), Lea Sudakova

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

Praktika ettevõttes (10 EAP), Maarika Alaru

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (magistriõpe)

Praktika ettevõttes (6 EAP), Evelin Loit

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (bakalaureuseõpe)

-

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (magistriõpe)

Erialapraktika (5 EAP), Sirje Vilbaste

Maastikuarhitektuur (magistriõpe)

Maastikuarhitektuuri erialapraktika II (18 EAP), Toomas Muru

Maastikuarhitektuuri erialapraktika III (3 EAP), Simon Bell

Maastikukaitse ja -hooldus (magistriõpe)

Maastikuhoiu erialapraktika II (5 EAP), Kadri Kask

Linna- ja tööstusmaastike korraldus (magistriõpe)

Linna- ja tööstusmaastike korralduse erialapraktika II (5 EAP), Kalev Sepp

 

Tehnikainstituut

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

Tehnoloogiapraktika (5 EAP)

Energiakasutus (magistriõpe)

Energeetikamajanduse praktika (5 EAP), Tõnis Peets

Tootmistehnika (magistriõpe)

Ettevõttepraktika (8 EAP), Lemmik Käis

Ergonoomika (magistriõpe)

Ergonoomika praktika (5 EAP), Eda Merisalu

 

Tartu Tehnikakolledž

Tehnotroonika (rakenduskõrgharidusõpe)

Sissejuhatav erialapraktika ettevõttes (3 EAP), Heiki Lill

Pingipraktika (8 EAP), Heiki Lill

Tootmispraktika (16 EAP), Heiki Lill

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe)

Loomakasvatusettevõtte praktika loomakasvatuse erialale (8 EAP), Ragnar Leming

Loomakasvatus (magistriõpe)

Loomakasvatusettevõtte juhtimise praktika (6 EAP), Ragnar Leming

Veterinaarmeditsiin (integreeritud õpe)

Loomakasvatusettevõtte praktika veterinaarmeditsiini erialale (3 EAP), Ragnar Leming

Seemenduse ja loomaarsti abilise praktika (3 EAP), Ants Kavak

Hobusemeditsiini õppepraktika (4 EAP), Piret Kalmus

Produktiivloomade meditsiini õppepraktika (6 EAP), Piret Kalmus

Lihainspektsiooni praktika (2 EAP), Mati Roasto

Veterinaarjärelvalve praktika (2 EAP), Arvo Viltrop

Suurloomakliiniku praktika (20 EAP), Piret Kalmus

Väikeloomakliiniku õppepraktika, Andžela Lehtla

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

Toiduainete tehnoloogia erialapraktika (12 EAP), Tauno Mahla

Toiduainete tehnoloogia (magistriõpe)

Lihatehnoloogia erialapraktika (8 EAP), Kristi Kerner

Piimatehnoloogia erialapraktika (8 EAP), Tauno Mahla

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia erialapraktika (8 EAP), Vilma Tatar