Üksused

 

Akadeemilised struktuuriüksused korraldavad teadus- ja arendustegevust ning õppetööd. Akadeemilisse struktuuri kuuluvad Eesti Maaülikooli kolm instituuti, keelekeskus ning K.E. von Baeri maja teadusloo uurimise keskus.

Tugistruktuuri üksused juhivad, suunavad ja abistavad õppe-, teadus- ja arendustegevust ning korraldavad finants- ja haldusteenistust. Tugistruktuuri kuuluvad lisaks Maaülikooli raamatukogu, avatud ülikool ning üleülikoolilised teenindusfunktsiooniga administratiivüksused.

EMÜ keskused - Eesti Maaülikooli struktuuris on mitmeid keskusi, mis teevad heal meelel koostööd nii ettevõtjate kui ka teiste teadusasutustega. Täpsema info saamiseks vali ülevalt Üksused ning vali huvipakkuv koostööpartner.

 

Töötaja kontaktide otsinguks sisesta otsitava töötaja nimi üleval paremas nurgas asuvasse otsingukasti.