Metsandusharidus100

Metsanduslik kõrgharidus 100

Tänavu möödub sada aastat päevast, mil Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis alustas tegevust metsaosakond, mida peetakse emakeelse metsandushariduse ja -teaduse hälliks. Selle saja aasta sisse mahub nii kiiret arengut, spurte ja hoovõtte aga ka seisakuid ja suunamuutusi.

Saja-aastase emakeelse metsandushariduse ja -teaduse kestvat head tervist näitab eestimaalaste jätkuv huvi metsandushariduse vastu, noorte õppejõudude ja teadlaste juurdekasv ning metsateaduse rahvusvaheline haare. Kõik see annab kindlust, et Eesti metsanduslik kõrgharidus elab, kasvab ja õitseb ka järgmised sada aastat.

Seoses metsandusliku kõrghariduse olulise tähtpäevaga on Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut planeerinud käesoleval aastal rida ühiseid ettevõtmisi ja pidulikemaid ühisüritusi, milleks on augustis toimuv akadeemiline aktus ja vilistlaskokkutulek Eesti Rahva Muuseumis, kevadine lodjasõit Järvseljale, rahvusvaheline metsanduskonverents Tartus jne.

 

Ootame oma endisi ja praegusi metsandusõppejõude, vilistlasi ja üliõpilasi nendel üritustel osalema ning võimalusel ka nõu ja jõuga kavandatud tegevuste õnnestumistele kaasa aitama!