Doktoritööd 2002

Paavo Kaimre – Metsanduse ökonoomika (monograafia). Juhendaja: emeriitprof. Artur Nilson.

Valli Loide - Eesti põllumuldade liikuva magneesiumi sisaldusest, vahekorrast kaaliumi ja kaltsiumiga ning mõjust kultuuride saagile. Juhendajad: emeriitprof. Paul Kuldkepp, H. Kärblane.

Katri Ots - Tööstusliku õhusaaste mõju okaspuude kasvule Kirde-Eesti tööstuspiirkonnas. Juhendajad: Malle Mandre (knd), prof. Hardi Tullus.

Jüri Resev - Virtuaaldiferentsiaal liikuri jõuülekandesüsteemi juhtmoodulina. Juhendajad: prof. Lembit Roosimölder (Tallinna Tehnikaülikool), emeriitprof. Mart Mägi (Chalmersi Tehnoloogiaülikool, Rootsi).

Sirje Vabrit - Üheaastaste dekoratiivtaimede haljastusväärtus ja seda mõjutavad tegurid. Juhendajad: dots. Ao Pae, prof. Hugo Roostalu.

Arvo Viltrop - Veiste viirusdiarröa. Epizootilised iseärasused Eestis ja isoleeritud viirustüvede iseloomustus. Juhendaja: erak. dots. Jaagup Alaots.