Vajaduspõhine õppetoetus

Vajaduspõhist õppetoetust makstakse üliõpilasele, kes vastab kõigile kolmele alljärgnevale tingimusele:

•    … kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
•    … kelle perekonna kuu sissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 756,38 eurot;
•    … kes õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppkava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75% või ta õpib täiskoormusega I semestril. 

Üliõpilane, kes on akadeemilisel õppepuhkusel, vajaduspõhist õppetoetust taotleda ei saa.

Kuidas taotleda toetust?

Taotlus tuleb esitada haridusportaalis edu.ee

edu.ee/töölaud/taotlused

(sisenedes HarIDga, ID-kaardi, Mobiil ID või panga kaudu).

NB! Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemine sügissemetril algab septembrikuus, kevadsemetril veebruarikuus. Taotlemine jääb avatuks kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Loe täpsemalt ning vaata toetuse arvutamise näiteid Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

Kui Te jääte hätta ja registritest ei tule andmeid, siis palun võtke ühendust haridusministeeriumi eksperdiga oppetoetused@rtk.ee või 663 1496.