Veterinaariapraktika

Kuidas valida praktikakoht?

 • Tutvu maaülikooli Erasmuse partnerite nimekirjaga - nende hulgas on palju kõrgkoole, kus õpetatakse veterinaariat.
 • Praktikat ei pea sooritama meie partnerülikoolis, võib vabalt ka koha iseseisvalt otsida, kuid sel juhul tuleb konsulteerida õppekava juhiga praktikabaasi sobivuse osas.

Kui kaua saab praktikal olla?

 • Minimaalne praktika kestus Erasmus+ programmis on 2, maksimaalne 12 kuud igas õppeastmes. Veterinaaria üliõpilastel on võimalik Erasmus+ programmiga õppimas ja praktikal käia kuni 24 kuud.

Kuidas kandideerida?

 • Loe hoolikalt väliskõrgkooli kodulehel olevat infot vahetusüliõpilaseks kandideerimise kohta (exchange studies). Sageli on veterinaaria valdkonnas kehtestatud eraldi reeglid ja kitsendused, kuna kliinikud ei saa kõiki soovijaid vastu võtta. Tee endale selgeks, millised dokumendid tuleb esitada väliskõrgkooli ning milliseks tähtajaks.
 • Soovitame välisülikooliga kõigepealt suhelda ja uurida, kas neil on teie soovitud ajaks veel vabu kohti ja kas tasub üldse proovida kandideerida. Kui tegu on meie partnerülikooliga, võib ka EMÜ koordinaatorilt üle küsida, sest partnerülikoolid saadavad tihti meile jooksvalt infot.
 • Kandideeri maaülikoolis Erasmus+ programmi toetusele, täites SoleMOVE keskkonnas taotlus. Keskkonnale ligipääsu saamiseks kirjuta karoli.koiv@emu.ee ja maini, et soovid avaldust esitada. Taotluse juurde lisa passi või ID kaardi koopia, keeletõend, õppetulemuste väljavõte, passipilt ja motivatsioonikiri (inglise keeles). Kui väliskõrgkooli kliinikus ei juhendata teie emakeeles, tuleb tõendada keeleoskust. Kui oled maaülikoolis vajalikku keelt õppinud, küsi keeletõend meie keelekeskuse juhatajalt Ülle Sihverilt (ylle.sihver[at]emu.ee). Ingliskeelne õppetulemuste väljavõte (transcript of records) küsi oma instituudi õppekorralduse spetsialistilt.

 

Tähtajad

Erakliinikutesse ja ka paljudesse ülikoolidesse praktikale minekuks võib taotlust esitada kogu õppeaasta jooksul. Mõnedel väliskõrgkoolidel on ka tähtajad, mis ajani nad taotlusi vastu võtavad.
Kuna protseduurid ja tähtajad on igal pool erinevad, tutvu selle tabeliga ning toimeta vastavalt edasi. Need on mõned ülikoolid, kus meie üliõpilased tihti käivad, aga sa võid valida ka mõne muu ülikooli. 

Kui taotlus maaülikoolis on esitatud

 • Kui taotlus maaülikoolis on esitatud (SoleMOVE süsteemis sent), kontrollib maaülikooli Erasmuse koordinaator selle üle ning olenevalt ülikoolist, maaülikooli koordinaator kas nomineerib tudeng välisülikooli või asutakse kohe koostama praktikalepingut. Kui lähed praktikale erakliinikusse, siis nomineerimist kindlasti ei toimu ja võid asuda kohe koostama praktikalepingut. Pärast nomineerimist saad üldjuhul välisülikoolist juhendi, mida edasi teha.
 • Järgmise sammuna tuleb täita praktikaleping ehk Learning Agreement for Traineeship ning kooskõlastada see oma instituudis praktika juhendaja, Erasmuse koordinaatori ning väliskõrgkooli/praktikabaasiga (jälgi vastavaid juhiseid väliskõrgkooli kodulehel). Kooskõlastatud praktikaleping saata maaülikooli Erasmuse koordinaatorile.
 • Esita välisülikooli poolt nõutud dokumendid vastavalt neilt saadud infole nende poolt kehtestatud tähtajaks! Nii nõutud dokumentide loetelu kui saatmise viis võib olla erinev!

Kui oled praktikale vastu võetud

 • Kohe, kui oled saanud välisülikoolist kinnituse praktikale vastu võtmise kohta (Letter of Acceptance) või allkirjastatud praktikalepingu, edasta see maaülikooli Erasmus koordinaatorile.
 • Täida ning kooskõlasta oma instituudis külalisüliõpilase ankeet välismaale õppima asujale (leiad siit). Kooskõlastatud ankeet esita maaülikooli Erasmuse koordinaatorile.

 

Stipendium

 • Stipendiumileping praktikale suunduva üliõpilasega sõlmitakse eelpoolnimetatud dokumentide (praktikaleping, vajadusel vastuvõtva asutuse kinnituskiri ning külalisüliõpilase ankeet) esitamise järel.

Euroopa-siseses õpirändes osalevatele üliõpilastele makstakse ainult elamistoetust, sõidutoetust ei maksta.

2024. aastast Erasmus+ programmi praktika õpirändes osalevatele EMÜ üliõpilastele makstavate Euroopa Komisjoni toetuste määrad: 

 

Riikide grupp Riigid Stipendiumimäär
1. ja 2. grupp (kõrgete ja keskmiste elamiskuludega sihtriigid)

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania

824 €/kuu (30 päeva kuus)

3. grupp (madalate elamiskuludega sihtriigid)

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi

756 €/kuu (30 päeva kuus)

Eesti Vabariigi kaasfinantseerimine

Erasmus+ õpirändes osalevaid Eesti kõrgkoolide üliõpilasi kaasfinantseerib ka Eesti riik. Iga üliõpilane, kes osaleb Erasmus+ õpirändes, saab lisaks 135 eurot

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Kui üliõpilane kuulub ühte järgnevatest sihtgruppidest: 

 • vajaduspõhise õppetoetuse või vajaduspõhise eritoetuse saajad
 • alaealiste lastega üliõpilased
 • asenduskodu või eestkostja peres viibinu taustaga üliõpilased
 • vähenenud töövõimega üliõpilased
 • tervisliku erivajaduse või kroonilise haigusega üliõpilased

on võimalik saada Euroopa Komisjoni poolt rahastatavat Erasmus+ lisastipendiumi 250 eurot kuus. Taotlemiseks tuleb enne stipendiumilepingu sõlmimist allkirjastada ja esitada EMÜ Erasmuse koordinaatorile vähemate võimalustega üliõpilase kinnituskiri ja saata see: karoli.koiv@emu.ee. ;

Rohelise reisiviisi lisatoetus

Kui üliõpilane läheb õpirändesse, kasutades selleks keskkonnasõbralikku transpordivahendit, on selle toetuseks võimalik saada 50 eurot lisatoetust ja kuni 4 reisipäeva võrra suuremat elamistoetust

Keskkonnasõbralikud reisimisviisid: 

- jalgratas

- rong

- sõidujagamine (näiteks koos sõbraga autoga minek)

- buss

- mõni muu rohesõiduk, palume täpsustada

Erasmus+ programmijuhendi järgi ei ole rohesõidukid laev, lennuk ja auto või mootorratas (kui neid kahte viimast kasutatakse üksinda). Lisatoetuse saamiseks tuleb roheliselt reisida vähemalt pool distantsist saatvast asutusest vastuvõtvasse asutusse ja tagasi. Distants tuleks arvutada Erasmus+ distantsikalkulaatoriga. Toetuse saamiseks tuleb täita rohelist reisiviisi kinnitav dokument ja saata see karoli.koiv@emu.ee. ;

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele

Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. Küsi lisainfot: karoli.koiv@emu.ee

 

Praktikalt tagasi tulles

 • Täida EU Survey tagasiside küsimustik (vastav link saadetakse õpirändes osalenutele automaatselt meili teel pärast lähetuse lõppu).
 • Esita maaülikooli Erasmus koordinaatorile praktika sooritamise kinnitus (Traineeship certificate).
 • Kui kogusid praktika käigus ka ainepunkte, esita ka selle kohta tõend (transcript of records) maaülikooli Erasmuse koordinaatorile.
 • Esita praktika läbimist kinnitavad dokumendid oma instituudis praktika eest vastutavale õppejõule.