Dokumendivormid

Kui üliõpilane soovib minna akadeemilisele puhkusele, katkestada või pikendada akadeemilist puhkust, vahetada õppekava või õppevormi, esitada eksmatrikuleerimise, reimmatrikuleerimise või nimevahetuse avaldust, tuleb üliõpilase poolt allkirjastatud avaldus esitada oma instituudi õppekorralduse spetsialistile/õppedirektorile.

 

Siit lehelt leiad avalduste näidised .doc failidena.

Akadeemilisele puhkusele minek

Akadeemilise puhkuse lõpetamine

Eksmatrikuleerimine

Eksterniks arvamine

Eksterniks arvamine (doktoriõpe)

Nime muutmine

Reimmatrikuleerimine

Vabale õppekohale kandideerimine (teisest kõrgkoolist pärit tudengile või eksternina õpinguid alustanule)

Õppeaja pikendamine

Õppekava ja/või eriala vahetamine

Õppevormi vahetamine

 

VÕTA taotlus

VÕTA lisa 1 (õppeainete arvestamine)

VÕTA lisa 2 (töökogemuse arvestamine)

VÕTA lisa 3 (täiendusõppe arvestamine)

 

Külalisüliõpilaseks arvamise avaldus (Eesti Maaülikooli tudengile teises kõrgkoolis õppimiseks)

Külalisüliõpilaseks arvamise avaldus (Tartu Ülikool)

EMÜ külalisüliõpilaseks arvamise avaldus (teise kõrgkooli üliõpilasele Eesti Maaülikoolis külalisüliõpilasena õppimiseks)

Külalisüliõpilase ankeet välismaal õppimiseks

 

Lõputöö lihtlitsents

Lõputöö lihtlitsents (tähtajaline piirang)

Lõputöö lihtlitsents (tähtajatu piirang)

Taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Volikiri isikule lõpudokumentide kätte saamiseks

Volitus ülikoolile lõpudokumentide saatmiseks tähitud postina

 

Doktoritöö kaitsmisele lubamise avaldus

Doktorandi individuaalplaan

Doktorandi atesteerimisaruanne

NB! Uus atesteerimisaruanne (kehtib 2022. a ja hiljem immatrikuleeritud doktorantidele)

 

Praktikaleping

Praktikalepingu lisa 1: praktikapäevik (see küsi oma instituudist, see on õppekavati erinev!)

Praktikalepingu lisa 2: praktikakoha tagasiside

Praktikalepingu lisa 3: üliõpilase ohutusalase juhendamise vorm

 

Doktorandistipendiumi määramine (nutikas spetsialiseerumine)

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise vorm

Õppekulude hüvitamisest vabastamine

 

Õppeleping Learning agreement for studies

Praktikaleping Learning agreement for traineeship

Praktika sooritamise kinnitus Traineeship certificate

Muutused õppelepingus Changes to the learning agreement for studies

Muudatused praktikalepingus Changes to the learning agreement for traineeship

Välismaal õppimise kinnitus Confirmation of stay

Praktika sooritamise kinnitus Traineeship certificate

 

Õppekava sisehindamise vorm (õppejõule)