Mis on ÕIS?

Õppeinfosüsteem ehk ÕIS on Eesti Maaülikooli ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond, mida arendatakse koostöös Tartu Ülikooliga. Koostööd Tartu ülikooliga alustati 2005. aastal, üliõpilastele avati ÕIS igapäevaseks kasutamiseks 16. märtsil 2007.

ÕIS seob tervikuks ligi kümme eri funktsiooniga eri andmeid sisaldavat moodulit. Igapäevase õppetöö korraldamise seisukohalt on neist olulisemad:

  • õppekavade moodul, mis sisaldab kõigi õppekavade üldandmeid ja kõigi aastate versioone;
  • õppeainete moodul, mis sisaldab kõigi ülikoolis õpetatavate õppeainete üldandmeid ja õppeaine igaks toimumise semestriks vormistatud ainekavu;
  • õppetööle registreerimise moodul, milles toimub õppeainete avamine registreerimiseks ning õppeainetele, samuti kontrolltöödele, eksamitele või arvestustele ning korduseksamitele registreerumine;
  • tunni- ja eksamiplaanide moodul, mis sisaldab õppeainete tunde ning instituutide tunni- ja eksamiplaane;
  • õppetulemuste moodul, milles vormistataks eksami-, kaitsmis-, täiendusõppeprogrammide ja ühisõppekavade protokollid ning VÕTA otsused;
  • õppijate ja õppekohtade moodul, mis sisaldab õppijate ja nende õppekohtade andmeid.


Joonis: ÕISi moodulite süsteem

Kasutajad

  • avalikud kasutajad, kellel on võimalik tutvuda EMÜs pakutavate õppeaine ja õppekavade kirjeldustega, samuti tutvuda tunniplaanidega ning saada infot sisseastumise ja konkursitingimuste kohta;
  • üliõpilased, kellel on võimalik vaadata õppeainetega, õppekavadega, tunniplaanidega seotud andmeid, samuti registreeruda ainetele ja eksamitele ning jälgida oma õppetulemusi;
  • õppejõud, kellel on võimalik korraldada oma õppeainetega seotut, jälgida oma ainetele registreerunud üliõpilasi, hallata baasis hoitavaid õppematerjale;
  • instituutide ning õppeosakonna töötajad, kellel on õigus sisestada ja muuta infosüsteemi andmebaasides olevaid andmeid.

Õppeinfosüsteemi moodulite kasutamiseks on tarvis omada juurdepääsuõigusi. Juurdepääsuõiguse infosüsteemile tagavad EMÜ meiliserveri  kasutajatunnus (kasutajanimi) ja salasõna (parool). Kasutajatunnus ja salasõna
Avalik kasutaja, kes soovib vaadata õppeinfosüsteemis leiduvaid avalikustatud andmeid, saab seda teha ilma pääsutunnuseid omamata.

Maaülikooli ÕIS asub aadressil ois.emu.ee

Info:

Sirje Ruus (ÕISi peaspetsialist)
E-post: sirje.ruus@emu.ee
Tel: 7313039