Eksternõpe

Ekstern ei ole üliõpilane.

Ekstern on isik, kellel ülikool võimaldab:

  • sooritada eksameid ja arvestusi
  • koostada ja kaitsta lõputöö või sooritada lõpueksam tasemeõppe õppekava alusel.

Eksterni staatuse saamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus õppekava haldava instituudi õppekorralduse spetsialistile hiljemalt kaks nädalat enne õppetöö algust. Avaldusele märgitakse läbitavate õppeainete nimekiri.

Eksterni staatust taotleva isiku avalduse võib jätta rahuldamata, kui isik ei vasta õppekavas ja/või ainekavas kehtestatud tingimustele või tal on ülikooli ees rahalisi võlgnevusi.

Isik arvatakse eksterniks õppeprorektori korraldusega, mille aluseks on ülikooli ja eksterni vahel sõlmitud õppekulude hüvitamise leping. Isik arvatakse eksterniks kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

Ekstern maksab õppeteenustasu vastavalt ülikooli nõukogu määrusele

Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes.

 

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2023/2024 õppeaastal

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2024/2025 õppeaastal

Eksterniks arvamise avaldus

Eksterniks arvamine (doktoriõpe)