Metsanduse ja inseneeria instituut

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine instituuti (Kreutzwaldi 5)
13.00     Direktori tervitus (Metsamaja - Kreutzwaldi 5 - esisel väljakul)
13.15     Õppekorralduse tutvustamine (Metsamaja - Kreutzwaldi 5, ruum 2A13)
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.
 

Maaehitus

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine instituuti (Kreutzwaldi 5)
13.00     Direktori tervitus (Metsamaja - Kreutzwaldi 5 - esisel väljakul)
13.15     Õppetooli juhi tervitus. Õppekorralduse, ÕIS-i ning tudengielu tutvustamine (Metsamaja - Kreutzwaldi 5, tuutorite juhtimisel minnaks ühte sisehoovidest, halva ilma korral ruum 1C2).
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.
 

Metsandus

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine instituuti (Kreutzwaldi 5)
13.00     Direktori tervitus (Metsamaja - Kreutzwaldi 5 - esisel väljakul)
13.10     Laborite tutvustamine Metsamajas ja Tehnikamajas (kogunemiskoht Metsamaja esine väljak). Pärast või paralleelselt ekskursioonidega õppeainetele registreerumine (Metsamaja - Kreutzwaldi 5, ruum 0C1). NB! Kaasa ID-kaart!

4. september

Ekskursioon Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda. Selga metsas käimiseks sobiv riietus. Väljasõit kell 9.00 Metsamaja juurest, hilinejad peavad omal käel (autoga) Järvselga jõudma.
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.
 

Puidutöötlemise tehnoloogia

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine instituuti (Kreutzwaldi 5)
13.00     Direktori tervitus (Metsamaja - Kreutzwaldi 5 - esisel väljakul)
13.10     Laborite tutvustamine Metsamajas ja Tehnikamajas (kogunemiskoht Metsamaja esine väljak). Pärast või paralleelselt ekskursioonidega õppeainetele registreerumine (Metsamaja - Kreutzwaldi 5, ruum 0C1). NB! Kaasa ID-kaart!

4. september

Ekskursioon Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda. Selga metsas käimiseks sobiv riietus. Väljasõit kell 9.00 Metsamaja juurest, hilinejad peavad omal käel (autoga) Järvselga jõudma.
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.
 

Tehnika ja tehnoloogia (päevaõpe)

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine eriala peamisesse õppehoonesse (Kreutzwaldi 56)
13.00     Direktori tervitus/õppedirektori tund (Tehnikamaja - Kreutzwaldi 56, ruum A204)
14.00     Õppekorralduse tutvustamine (Tehnikamaja - Kreutzwaldi 56, ruum A204): Heli Mäesepp
14.45     Ettevõtete külastamine. Registreerumine külastustele toimub õppedirektori tunni ajal.
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.
 

Tehnika ja tehnoloogia (sessioonõpe)

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine eriala peamisesse õppehoonesse (Kreutzwaldi 56)
13.00     Direktori tervitus/õppedirektori tund (Tehnikamaja - Kreutzwaldi 56, ruum A204)
14.00     Õppekorralduse tutvustamine (Tehnikamaja - Kreutzwaldi 56, ruum A204): Heli Mäesepp
14.45     Ettevõtete külastamine. Registreerumine külastustele toimub õppedirektori tunni ajal.
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.
 

Tehnotroonika

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine eriala peamisesse õppehoonesse (Kreutzwaldi 56)
13.00     Direktori tervitus/õppedirektori tund (Tehnikamaja - Kreutzwaldi 56, ruum A204)
14.00     Õppekorralduse tutvustamine (Tehnikamaja - Kreutzwaldi 56, ruum A202): Kerli Plato
14.45     Ettevõtete külastamine. Registreerumine külastustele toimub õppedirektori tunni ajal.
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.
 

Vesiehitus ja veekaitse

1. september

12.00     AVAAKTUS (EMÜ spordihoone esisel õuealal, vihma korral spordihoones sees)
12.45     Kohtumine tuutoriga, liikumine instituuti (Kreutzwaldi 5)
13.00     Direktori tervitus (Metsamaja - Kreutzwaldi 5 - esisel väljakul)
13.15     Õppetooli juhi tervitus. Õppekorralduse, ÕIS-i ning tudengielu tutvustamine (Metsamaja - Kreutzwaldi 5, tuutorite juhtimisel minnaks ühte sisehoovidest, halva ilma korral ruum 1C2).
Õppekorralduslike küsimustega (nt tunniplaanid, akadeemiline puhkus) palun pöördu oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole, kelle kontaktid leiad siit.