Vabaained

Vabaainete tunniplaanid ÕIS-is:   

           sügissemestri tunniplaan                      kevadsemestri tunniplaan

 
Vabaaine on üliõpilase poolt vabalt valitav õppeaine oma ülikoolist või mõnest teisest kõrgkoolist. Üliõpilastel on kohustus valida vabaaineid õppekavaga ette nähtud mahus. Üliõpilastel on õigus vabaainetena valida ka teiste õppekavade õppeaineid. Neile ainetele registreeruvad üliõpilased ÕISis ise või pöörduvad vastava instituudi õppekorralduse spetsialisti poole.

Vabaainetele registreerimine ÕISis

Vabaainet Kehakultuur  võimaldatakse üliõpilasel õppida sama õppeastme vältel 2 EAP mahus. See tähendab, et akadeemilisele õiendile saab kanda kehakultuuri ainult 2 EAP mahus. Üliõpilasi, kes soovivad osaleda treeningutes rohkem, ÕISi kaudu ei registreerita.

Külalisüliõpilane saab EMÜ vabainete valiku ning tunniplaaniga tutvuda ÕISi avalehel valides "Tunniplaanid/Eksamiplaanid" ning seejärel tehes joonisel näidatud valikud: