VÕTA komisjonid ja nõustajad instituutides

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Lagle Lõhmus (lagle.lohmus@emu.ee). Aianduse (bakalaureuse- ja magistriõpe), keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse, maastikuarhitektuuri, keskkonnakaitse, keskkonnakorralduse ja -poliitika õppekavad.

Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee). Loodusturismi (bakalaureuse- ja magistriõpe), põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise (bakalaureuse- ja magistriõpe), kalanduse ja vesiviljeluse, kalanduse ja rakendusökoloogia (bakalaureuse- ja magistriõpe), vee- ja maismaaökosüsteemide rakendusbioloogia õppekavad.

Ülle Kulp (ylle.kulp@emu.ee) (bakalaureuseõpe). Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine. 

Moona Arrak (moona.arrak@emu.ee) (magistriõpe). Majandusarvestus ja finantsjuhtimine, põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine, ökonoomika ja ettevõtlus. 

VÕTA komisjon:
Katrin Jõgar (esimees), Kadri Karp, Sirje Vilbaste, Lea Sudakova, Kaja Orupõld, Toomas Muru, Ülle Roosmaa ja Maire Nurmet.


Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Piret Aus (piret.aus@emu.ee)    
VÕTA komisjon:
Einar Orgmets (esimees), Piret Kalmus, Vilma Tatar, Piret Aus.
 

Metsanduse ja inseneeria instituut
Merit Karro (merit.karro@emu.ee). Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (bakalaureuse- ja magistriõpe); maaehitus; vesiehitus ja veekaitse.
Anneli Veemees (anneli.veemees@emu.ee). Metsandus, metsamajandus, metsatööstus, puidutöötlemise tehnoloogia.
VÕTA komisjon:
Anneli Veemees (esimees), Diana Laarmann, Alexander Ryabchikov, Harli Jürgenson.


Tehnikakolledž
Heli Mäesepp (heli.maesepp@emu.ee)
VÕTA komisjon:
Arvo Leola (esimees), Risto Ilves, Toivo Kabanen, Olga Panova, Heiki Lill.

 

Doktoriõpe
VÕTA nõustaja: Diana Pungar (doktoriõppe peaspetsialist, õppeosakond)

Doktoriõppe (kõik õppekavad) VÕTA komisjon:
Esimees: Ina Järve, õppeosakonna juhataja;
Liikmed:
Arvo Viltrop, professor;
Harli Jürgenson, dotsent;
Ants-Hannes Viira, teadur;
Katrin Jõgar, dotsent;
Arvo Leola, dotsent;
Diana Pungar, doktoriõppe peaspetsialist