Programm Primus

Programm Primus toetab kõrgkoolide tasemeõppe kvaliteedi tõstmist. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ajavahemikus 2008-2015.

Programmi elluviimist teostab ja koordineerib SA Archimedes koostöös 21 partneriga, kelle hulka kuuluvad 19 kõrgkooli.

Rektori 13.11.2008 . korraldusega nr 185-RR kinnitati Primus programmi koordinaator ja programmi tegevuste juhid maaülikoolis alljärgnevalt:

Primus programmi koordinaator – Aire Urbanovitš, õppeosakonna peaspetsialist;

Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine (2008-2015) – Kristel Ansaar, personaliosakonna peaspetsialist;

Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine (2008-2011) - Anne Lüpsik, õppeosakonna juhataja asetäitja;

VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008-2013) – Piret Aus, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi õppekorralduse spetsialist,

Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine ülikoolis (2008-2013) – Mare Maruste, personaliosakonna juhataja;   

Uuringute ja analüüside läbiviimine (2008-2015) – Argo Moor, majandus- ja sotsiaalinstituudi dotsent;

Õppija toimetuleku toetamine (2009-2013) – Eda Aitsen, õppeosakonna karjääriteenistuse spetsialist.

Programmi tegevuste juhtide ülesandeks on programmi vastava valdkonna tegevuskava ja eelarve projekti koostamine ning tegevuste korraldamine vastavalt programmile.

Lisainfot Primus programmi kohta leiad veebilehelt www.archimedes.ee/primus