Üliõpilaste erialaseltsid

 

Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS)

Selts on loodud 1989.a. eesmärgiga siduda aktiivseid ja teotahtelisi metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala tudengeid. Aktiivsete ja teotahteliste liikmete arv on tänaseks tõusnud üle 60. Samuti on seltsil jätkuvalt väga suur vilistlaskogu, kes noortele erialatudengitele alati head nõu oskab anda. Suur liikmeskond võimaldab üritustel kogutud teadmisi ja kogemusi edastada arvestatavale osale metsandustudengitele, et noored oleksid õpitaval erialal läbilöögivõimelised- ei piisa ainult koolis käimisest, vajalik on ka eneseharimine kooliväliselt. Seltsis puututakse kokku juba töötavate metsandusinimestega kui ka nende tegemistega. Samuti lööb selts kaasa erinevate ürituste korraldamisel ning nendest osa võtmisel. Headeks näideteks on igatalvine seltsi jahilkäik, talgud koostöös RMK-ga, igaastase Metsanädala korraldusmeeskonna liikmeks olemine, Järvselja Suvemängude korraldamine ning aktiivne osavõtt ka rahvusvahelistel metsandustudengite kokkusaamistel.

 

E-post: emeus.emu@gmail.com

Koduleht: www.emeus.ee

Facebook: Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS)

 

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS)

Selts on loodud 1999. aastal ning sinna kuuluvad ja selle liikmeks saavad astuda kõik maastikuarhitektuuri või sellega lähedalt seotud eriala õppivad bakalaureuse- ja magistriastme tudengid ja vilistlased. Seltsi eesmärgiks on aidata kaasa maastikuarhitektuuri tudengitele parema haritustaseme andmisele ning kaitsta üliõpilashuve nii haridus- kui ka majandusringkondades. Üliõpilasi esindava organisatsioonina võib selts aidata liikmeid suhtlemisel teiste institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal – vahendada erialast informatsiooni, taotleda liikmetele erialaseid töid ja praktikakohti. Sisseharjunult kohtume korra või paar igal nädalal, et kogeda filmi- ja loenguõhtuid, ideekonkursse, töötubasid, toote- ja tehnoloogiatutvustusi, jalgpallitrenni, maailmaparandusaktsioone, ühissöömisi, hea muusika kuulamist või lihtsalt omavahel suhtlemist. See on suurepärane ja suisa hädavajalik võimalus tulevasele, erialast sissevõetud ja pühendunud maastikuarhitektile leida kooli poolt omandatavale lisaks erialaseid juhtnööre. EMÜSi tulu moodustab liikmemaks, kulutused on peamiselt seotud erinevate erialaste ürituste korraldamisega.

 

 

E-mail: info@emys.eejuhatus@emys.ee

Koduleht: www.emys.ee

Facebook: Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts

Instagram: @emysemysemys

 

Tehnikaüliõpilaste Selts (TÜS)

MTÜ Tehnikaüliõpilaste Selts (TÜS) asutati 9. jaanuar 2009 noorte tehnikaeriala tudengite poolt, et liita kokku sarnaseid huvisid jagavaid noori ühiste eesmärkide täide viimiseks. Praegusel hetkel toimetavad seltsis aktiivselt ligi 30 liiget, huvilisi on umbes 60. Seltsi liikmeteks on enamasti Tehnikainstituudi erialade tudengid, aga meie seltsi tegemistest võivad osa saada kõik tehnikahuvilised noored igalt erialalt ja ka teistest ülikoolidest. Seltsi eesmärgiks on insenerihariduse praktiline kasutamine huvitavates ja humoorikates ettevõtmistes. Tutvustame Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti ning Tehnikakolledžit ka teistele. Pakume tudengitele võimalust oma ideede teostamiseks. Oleme osalenud Robotexil, ehitanud valmis ehtsa ralliauto ning palju muud põnevat. Seltsi liikmed võtavad osa erinevatest tudengiüritustest, näiteks osaleme Paadirallil ja Karsummil (Tartu Kevadpäevad), kus 2012. aastal saavutasime esimese koha. Samas korraldame ise üritusi, nagu Tudeng Leiutab konkurss, Tudengiinseneri valimised Tartu Kevadpäevade raames, seltsi jõulu- ja koolialguspeod ning teeme koostööd Tartu Teaduspargiga.

 

 

E-mail: tysjuhatus@gmail.com

Facebook: Tehnikaüliõpilaste Selts

Instagram: @tysengineering

 

Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts (EMÜ KÜS)

Selts on loodud 19. märtsil 2001. aastal, olles juba üle kümne aasta vana. Erialaseltsina olid algselt meie liikmed ainult maastikukaitse ja -hoolduse tudengid, kuid alates 2005. aastast koondab KÜS endas kõiki EMÜ üliõpilasi, kes on huvitatud keskkonnakaitsest ning enda arendamisest antud valdkonnas. Korraldame üheskoos matku, talguid, seltsi- ja filmiõhtuid, osaleme ka erinevatel koolitustel, infopäevadel ning teeme koostööd teiste seltsidega. Suurimad projektid, millega iga-aastaselt tegeleme, on tudengite teaduskonverents TalveAkadeemia; suvine keskkonnalaager Suveakadeemia; praktika- ja töövõimalusi tutvustav infopäev “Tegijalt tudengile”. Meie liikmeks saab astuda terve õppeaasta vältel, huvilised võivad igal ajal ühendust võtta või oodata tutvumisõhtuni.

 

 

Koduleht: emykys.ee

E-mail: emukys@gmail.com

Facebook: EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts

Instagram: @emykys

 

Noorte Põllumeeste Klubi (NPK)

Tugevdamaks sidemeid üliõpilaste ja praktikute vahel, asutati 1979. aastal EPA agronoomiateaduskonna dekaani Paul Kuldkeppi eestvõtmisel NPK klubi, mille töös olid oodatud osalema kõik selle teaduskonna üliõpilased. Kes on puutunud kokku taimekasvatusega see teab, et tähed N, P ja K sümboliseerivad kolme olulisemat taimetoiteelementi. Klubi puhul tähendasid need tähed lühendit klubi nimest – Noorte Põllumeeste Klubi. Aastate jooksul klubi tegevus hääbus. Üheks klubi taasalgatajaks oli Helis Rossner, kelle initsatiivil hakkasid toimuma erinevad üritused. Ametlikult taasasutati klubi veebruaris 2013, kui kogunes asutamiskoosolek. Klubi tegevusteks on põllumajandustootjate ja töötlejate külastamine, ettekandeõhtud jm tegevused, mis täidavad eesmärki suurendada liikmete praktilist teadmistebaasi. Ei puudu ka meelelahutuslikud üritused. Liikmeks võib astuda iga EMÜ tudeng, kellel on soov saada teadmisi põllumajandusest ja teha seda mõnusas seltskonnas.

 

 

Koduleht: http://npk.emu.ee/et/avaleht/

E-mail: npk.emu@gmail.com

Facebook: Noorte Põllumeeste Klubi

Instagram: @npk.emu

 

 

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts (EVÜS)

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts on loodud 2013. aastal, eesmärgiga arendada loomaarstiüliõpilaste õppe- ja teadustööd, tutvustada ning luua sidemeid sama eriala teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Seltsi kasutada on mõnus ruum, kus saab puhata, soojendada endale sööki ja jooki ning samal ajal tutvuda ka erialase kirjandusega. Meiega on oodatud liituma kõik veterinaaria üliõpilased, kellel on soov end teostada ja tutvuda huvitavate inimestega.

 

 

Koduleht: http://evys.emu.ee/

E-mail: mtu.evus@gmail.com

Facebook: Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts

Instagram: @evus_vetmed