Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Maamajandus on tulus ning meie suur soov on, et ka sina saaksid sellest osa! Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise erialal saad teadmised ja oskused oma ettevõtte asutamiseks ja edukaks majandamiseks. Lisaks teadmistele ökonoomikas, ettevõtluses ja finantsjuhtimises anname sulle praktilised oskused ka ettevõtte reaalse tegevuse korraldamiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks. Eriala lõpetajana tunned hästi maamajanduse eripärasid ning saad asuda töölefinantsarvestusala spetsialisti, ametniku või eraettevõtjana. 

 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal, kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:   

 • Tunnen huvi majandusprotsesside ja ärindusalaste teadmiste vastu. 

 • Väärtustan maaelu ja bioressursside kestlikku kasutust. 

 • Soovin saada ettevõtjaks ja organisatsiooni juhiks. 

 • Näen häid tulevikuväljavaateid finantsarvestuse valdkonnas. 

 • Mulle meeldib töötada andmete, numbrite ja analüütilise lähenemisega. 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!   

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

 • Meie erialal omandad põhiteadmised ökonoomikast (rõhuga maamajandusele), rahandusest ja finantsjuhtimisest, ettevõtlusest, turundusest ja juhtimisest; õpid tundma maamajanduse arengusuundi ja probleeme ning bio- ja ringmajanduse mõisteid ja trende. 

 • Õppekava annab akadeemilise lugemisoskuse ja oskuse mõelda analüütiliselt. Lisaks ka andmete analüüsioskuse. Õpe on praktiline, mis annab hea ettevalmistuse lõpetamise järel kiireks tööellu siirdumiseks. 

 • Õpingud annavad mitmekesise õppekogemuse: teadmisi omandatakse loengutes, seminarides ja praktikumides. Lisaks arendavad kodutööd iseseisva töö oskust, meeskonnatöö-, koostöö- ja läbirääkimisoskust ning ettekanded esinemisoskust.  

 

Mida õpid?  

 • Majandusvaldkonna alusained.  

 • Majandusarvestust (raamatupidamist), maksundust ja finantsjuhtimist. 

 • Tunnetama maamajanduse eripärasid ja väärtustama maaelu ja ressursside kestlikku kasutamist.  

 • Mõistma maapiirkondades ja põllumajandus- ja toidusektoris toimuvaid protsesse ja trende. 

 • Aru saama biomajandusest ehk taastuvatel bioressurssidel põhinevast tootmisest ja väärindamisest. 

 • Ettevõtte ja organisatsiooni juhtimiseks vajalikke teadmis ja oskusi.  

Vaata õppekava siit

Vaata õppeplaani siit

 

  

Kuidas praktikat saad?  

 • Praktilisi näiteid ja lahenduskäike saad läbi õppeainete. Finantsarvestuse aineid õpetavad olulise valdkondliku kogemusega spetsialistid, kellel on endal ettevõtte ja/või töötavad arvestusvaldkonnas ning kelle õpe on üles ehitatud praktiliste juhtumiste lahendamine. Ettevõtlus-, turundus- ja juhtimisained on üles ehitatud ettevõtluses vajalike praktiliste lahenduste ja ülesannete lahendamisele. Näiteks nagu ärimudeli ja äriplaanide tegemine, turundusplaani koostamine, hinnastrateegiad, projektide koostamine ja juhtimine. Korraldatakse ekskursioone ja praktikute külalisloenguid. 

 • Ettevõttepraktika aines, kus rakendad oma omandatud teadmisi ja oskusi päris töökeskkonnas. Praktikakohtadeks on nii avalik sektor (ministeeriumid ja nende haldusala organisatsioonid, valla- ja linnavalitsused), eraettevõtted (arvestusalal, põllumajandus- ja toidusektoris kui muudes valdkondades), mittetulundussektor (kohalikud tegevusgrupid). Praktika fookus (finantsarvestus, turundus, müük) lepitakse kokku koos organisatsiooniga.  

 

Tutvu õppejõududega 

Saa meiega tuttavaks #meieMSI pildigaleriis

 

Birgit Maasing, turundus ja hinnapoliitika õppejõud, maamajanduse ökonoomika õppetool. 

Birgit õpetab turundust, sh ka praktilist digiturundust, ja on maamajanduse ökonoomika õppetooli kommunikatsiooni ja turunduse juht, vastutades nii sotsiaalmeedia sisu kui ka turundustegevuste eest.  

  

 

 

Katrin Lemsalu, juhtimisarvestuse ja rahanduse õppejõud, maamajanduse ökonoomika õppetool. 

Katrin õpetab rahandust, finantsjuhtimist ja raamatupidamist mittemajanduserialadele.  

  

 

 

 

Reet Põldaru, agraarinformaatika kaasprofessor, maamajanduse ökonoomika õppetool.  

Reet õpetab operatsioonianalüüsi ja ökonomeetriat.  

  

 

 

 

 

 

Ülle Roosmaa, põllumajandusökonoomika lektor, maamajanduse ökonoomika õppetool. 

Ülle õpetab põllumajandusökonoomikat. 

  

 

 

 

 

 

Uno Silberg, Euroopa Liidu poliitikate vanemlektor, maamajanduse ökonoomika õppetool. 

Uno õpetab Euroopa Liidu rahandust, poliitikaid ja ühistegevust.  

 

 

 

 

 

 

Õppekeskkond 

 • Õpe toimub EMÜ Tartu linnakus Tähtveres, kus kõik vajalik on käe-jala juures. Tutvu meie õppetooli ja instituudiga läbi videote! 

 

Kuhu edasi? 

Õppimisvõimalused 

 • Õpinguid on võimalik jätkata kahel magistriõppekaval EMÜs: 

 • Ökonoomika ja ettevõtlus 

 • Majandusarvestus ja finantsjuhtimine.  

Magistriõppesse võib asutada ka teistele Eesti ülikooli ärindus- ja haldusala õppekavadele. Samuti on sulle valla Euroopa ülikoolide majanduserialad.  

 

Karjäär 

 • Meie lõpetajad leiavad endale töö nii era- kui ka avalikus sektoris. Omandatud erialased teadmised võimaldavad lõpetanutel tööle asuda majandusspetsialistina (ökonomist, majandusanalüütik, raamatupidaja, finantsist, tootmis- ja müügikorraldaja, ostu- ja müügijuht) ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes jt riigivalitsusorganites, mittetulundussektoris või enda poolt asutatud ettevõttes.  

 • Vaata meie vilistlase Roomet Sõrmuse kogemust videos „Milliseid väljakutseid pakub maamajandus tänastele noortele?“ 

 

Meie vilistlane ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm: „Eesti Maaülikoolis omandatud teadmised ning arendatud mõtlemisvõime on eduka karjääri üheks eelduseks.“ 

 

Õppeaste: bakalaureuseõpe, BA 

Õppevorm: päevaõpe / sessioonõpe 

Õppe kestus ja maht: 3 aastat, 180 EAP 

Õppekeel: eesti keel  

Õppekohtade arv: 28 päevaõppes / 20 sessioonõppes 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtunõuded õppekavale:

 • eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti 200-st (4-20 konkursipunkti);
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti);
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) vähemalt 3 punkti (3-5 konkursipunkti).

 

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või eelnimetatute puudumisel enne 2014. aastat sooritatud füüsika, keemia või bioloogia riigieksam (nimetatuist parim tulemus) või matemaatika vastuvõtukatse.

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on kuus:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 3. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 4. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui sooritasid laia matemaatika riigieksami, enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami või matemaatika vastuvõtukatse vähemalt 20 punktile (16 lisapunkti, arvestusega, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti);
 6. kui oled sooritanud kutseeksami ja sinu kutsetunnistus on kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee) kantud (3 lisapunkti).  Arvestatakse järgmiste kutsete tunnistusi: 
 • Väikeettevõtja, tase 5

 • Vanemraamatupidaja, tase 6

 • Raamatupidaja, tase 5

 • Juhtivraamatupidaja, tase 7

 • Ärikorralduse spetsialist, tase 5

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate. 

 

Õppekavajuht:  

Anne Põder, teadur, maamajanduse ökonoomika õppetool, anne.poder@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist: 

Ülle Kulp, õppekorraldusspetsialist, maamajanduse ökonoomika õppetoo, ylle.kulp@emu.ee , 7313814