Metsatööstus

Puit on Eesti ainus taastuv ja loodussõbralik tooraine, mida kasutatakse suurtes kogustes nii tööstuses kui ka energeetikas. Puidul baseeruv tööstus on Eesti majanduse üks olulisemaid harusid ning annab suurima panuse meie väliskaubanduse kogumahust. Puidu efektiivseks kasutamiseks vajame aga kõrgharidusega spetsialiste, kes tunneksid põhjalikult kaasaegseid metsamasinaid ja metsakasutustehnoloogiaid, puidu omadusi ja töötlemistehnoloogiaid, samuti puiduenergeetikat ja -kaubandust. Need teadmised ja oskused me sulle annamegi.

 

Mida õpid?

  • Õpid metsamajandustööde mehhaniseerimist, kaasaegseid loodussõbralikke metsakasutustehnoloogiaid ja metsamasinaid;

  • Õpid tundma logistikat, puidu omadusi ja kasutamist erinevates tööstusharudes ning puidutöötlemise tehnoloogiaid ja –masinaid;

  • Saad tundma Eesti metsafondi ja oskad hinnata metsaressursse ja prognoosida nende arengut;

  • Oskad projekteerida puitkonstruktsioone ning õpid tundma puiduenergeetikat, metsanduse ökonoomikat ja puidukaubandust.

  • Vaata õppekava siin

  • Vaata õppeplaani siin

 

Kuidas praktika saad? 

Magistriõpingud lõpevad teaduspõhise magistritööga, mille juhendajaks on võimalik valida rahvusvahelise teaduskogemusega õppejõud või teadur. Magistriõpingute jooksul on võimalik osa õppest läbida ka välismaa ülikoolides, kus sooritatud õppeained on üldjuhul ülekantavad siinse õppekava täitmiseks. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Kuhu edasi? 

Õppimisvõimalused

Pärast magistrikraadi omandamist on võimalik õpinguid jätkata Eesti Maaülikooli doktoriõppes.

 

Karjäär

Lõpetajana leiad sa tööd metsavarumis-, puidutöötlemis- või kaubandusettevõtte juhi või spetsialistina. Samuti vajavad sinu teadmistega eksperte erametsa- või metsakorraldusettevõtted, projekteerimisfirmad ja metskonnad (Riigimetsa Majandamise Keskuses). Sinu kogemusi ootavad pikisilmi ka Kliimaministeerium ja selle allasutused nagu Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet ja teised.

 

Õppeaste: magistriõpe

Õppevorm: sessioonõpe

Õppe kestus ja maht: 2 aastat, 120 EAP

Õppekohtade arv: 20

 

Vastuvõtt 2024

Avalduste vastuvõtt toimub 3. juuni - 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juuni - 4. juuli ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9-15!

 

Vastuvõtunõuded õppekavale

Bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või nendele vastav kvalifikatsioon

 

Õppekavajuht:

Regino Kask, nooremprofessor, metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool, region.kask@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist:

Anneli Veemees, õppekorralduse spetsialist (PU, MN, LO, ME & MT), metsanduse ja inseneeria instituut, anneli.veemees@emu.ee