Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes

 • Rahvusvaheline inglisekeelne ühisõppekava "Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes" annab loodusteaduste magistrikraadi (MSc)
 • 2 aastat, päevane õpe, 120 EAP
 • Eduka lõpetamise korral ühisdiplom Eesti Maaülikoolist ja Tartu Ülikoolist korraga
 • Sisseastumisperiood: 1. veebruar – 31. mai 2024
 • Õppetöö algus: september 2024

Miks valida uus ühisõppekava?

Õppekava kokkuvõte

Õppekava struktuur

Karjäärivõimalused

Stipendiumid

Miks õppida Eestis?

Tasud

Sisseastumisnõuded

Kontakt

 

 

Miks valida uus ühisõppekava?

Keskkonnajuhtimine kliimamuutuse tingimustes (KKT) õppekava:

 • pakub kvaliteetset ja mitmekülgset kõrgharidust, keskendudes uusimatele teadustulemustele ja arengutele strateegiliselt esmatähtsates säästva arengu, kliimamuutuste ja ringmajanduse valdkondades;
 • pöörab suurt rõhku Euroopa rohelise kokkuleppe mitmekülgseks integreerimiseks õppeprogrammi erinevatesse ainetesse;
 • toetab teoreetiliste teadmiste kinnistamist läbi arvukate praktikumide, välitööde ja grupiprojektide;
 • pakub mitmekesist ja paindlikku õppekava, andes tudengitele suurema vabaduse oma õppeplaani kujundamisel vastavalt isiklikele õpieesmärkidele;
 • keskendub rohe- ja ringmajandusele ning juurutamisele ühiskonnas – õppekaval omandatud mitmekülgsed teadmised ja oskused annavad hiljem tugeva strateegilise eelise tööturul;
 • annab lõpetajatele ainulaadse võimaluse saada ühisdiplom korraga kahest Eesti silmapaistvast ülikoolist.

 

Õppekava kokkuvõte

Kui sa oled aktiivne ning edumeelne noor, kes on huvitatud maailma tulevikust ja soovib meie kiirestimuutuvas maailmas kaasa rääkida, siis KKT on õppekava just sinule. KKT on rahvusvaheline programm, mille eesmärk on anda sulle oskused ja vahendid lahendamaks tõsiseid sotsiaalseid-, keskkonnaalaseid- ja majanduslikke probleeme, millega maailm täna silmitsi seisab. Õppekava keskendub just kliimamuutustest tingitud väljakutsetele hõlmates väga laia valdkonda alates poliitikast ja seadusandlusest kuni infotehnoloogia ja teaduseni. Jäätmeprobleemid, veepuudus, kliimasoojenemisest tingitud keskkonnamuutused – need on karm reaalsus, millega me täna silmitsi seisame. Kahjuks on oodata nende probleemide süvenemist tulevikus.

Kliimamuutustega kohanemise tingimustes on kogu maailmas igapäevaselt vaja rohkem selliseid spetsialiste, kes oskavad leida globaalprobleemidele interdistsiplinaarseid lahendusi - lahendusi, mis on sobilikud erinevatele sotsiaalmajanduslikele sihtgruppidele alates valitsustest kuni ettevõtete ja üksikisikuteni. Meie eesmärk on õpetada sulle, kuidas kujundada ja muuta inimkonna mentaliteeti jätkusuutlikuma maailmamajanduse suunas, kuidas leida lahendusi keskkonnasõbralikuks koostööks äri- ja poliitikavaldkondade, tööstusettevõtete ja teadusvaldkondade vahel. 

KKT programmi üliõpilasena kohtud mõttekaaslastega üle kogu maailma. Anname sulle oskused suhtlemiseks ning loovate lahenduste leidmiseks töötades erinevatest rahvustest ja erineva kultuurilise taustaga inimestega. Õppekava pakub sulle arvukalt võimalusi teoreetiliste teadmiste rakendamiseks praktikas ning saamaks esmase ettekujutuse töötamisest keskkonnajuhtimise valdkonnas. Õppekava pakub põnevaid väljakutseid ning on piisavalt mitmekülgne, et aidata igal tudengil leida oma tugevused ja huvid. 

KKT õppekavale õppima asudes kohtud oma eriala tippspetsialistega, leiad huvitavaid mentoreid karjääriplaneerimiseks ning sõpru kogu eluks. KKT õppekava lõpetajana hindavad tulevased tööandjad kõrgelt sellel õppekaval saadud mitmekülgset ning praktilist haridust, milles on põimitud kahe Eesti tippülikooli hariduslikud tugevused ühtseks kordumatuks haridusväljundiks. 

 

Õppekava struktuur

KKT kursused jagunevad nelja põhimoodulisse: 

 • keskkonnajuhtimise erialamooduli ained, mis annavad kõigile keskkonna valdkonnas töötavatele spetsialistidele ja juhtidele vajalikud üldised teadmised ja oskused;
 • spetsialiseerumismoodulite raames on tudengitel võimalik vastavalt oma huvialale keskenduda teadmiste omandamisele kitsamas keskkonnavaldkonnas, milleks on: kliima, atmosfääriprotsessid ja kaugseire; ökotehnoloogia, veemajandus ja -käitlus; ringmajandus ja jäätmete väärindamine;
 • eriala valikmooduli ained annavad võimaluse täiendada interdistsiplinaarseid teadmisi ning pakuvad praktilist ja rakenduspõhist lähenemist vastavalt valitud temaatikale;
 • valikainete moodul võimaldab tudengitel isiklikest hariduseesmärkidest lähtuvalt valida erialaseid kursuseid olemasolevate teadmiste süvendamiseks, silmaringi laiendamiseks teistes keskkonnavaldkondades või enesetäienduses näiteks ettevõtlusvaldkonnas.

Ainekursuste jagunemine nelja semestri vahel:

I semester: Euroopa Liidu rohelepe (TÜ), globaalsed muutused ökosüsteemides ja nende mõju loodusressursside kasutamisele (EMÜ), keskkonnakorraldus ja poliitika (EMÜ), saasteained keskkonnas ja ökotoksikoloogia (EMÜ), atmosfääri ja kliimateadused (TÜ), aineringed ja energiavood (TÜ). Lisaks üks valikuline aine järgnevate seast: looduse kaugseire, sini-rohetaristud, tulevikumaavarad ja kaevandustehnoloogiad.

II semester: jäätmekäitlus ja ringmajandus (EMÜ), sissejuhatus keskkonnaõigusesse (EMÜ), kaasamine ja osalus keskkonnakorralduses (EMÜ), teadustöö metodoloogia ja uurimismeetodid (EMÜ, loodusehüved (EMÜ), sissejuhatus ökotehnoloogiasse (TÜ). Lisaks valitakse 27 - 29 EAPd kas kliima, atmosfääriprotsessid ja kaugseire ainete hulgast; ökotehnoloogia, veemajandus ja -käitlus ainete hulgast; või ringmajanduse ja jäätmete väärindamise ainete hulgast. Samuti omal valikul aineid lisamooduli ainete hulgast 3 - 6 EAP mahus.

III semester: praktiline keskkonnakorraldus Euroopa Liidus (EMÜ), keskkonnaseiremeetodid praktikum (TÜ), rakenduslik hüdrodünaamika (TÜ). Lisaks valitakse 9 - 11 EAPd kas kliima, atmosfääriprotsessid ja kaugseire ainete hulgast; ökotehnoloogia, veemajandus ja -käitlus ainete hulgast; või ringmajanduse ja jäätmete väärindamise ainete hulgast. Samuti omal valikul aineid lisamooduli ainete hulgast 10 EAP mahus.

IV semester: magistritöö (EMÜ või TÜ)

 

Karjäärivõimalused

KKT rahvusvahelise magistriõppekava läbijana on sul karjäärivõimalusi paljudes säästva arengu ja keskkonnateemalistes valdkondades üle maailma. Sa võid leida tööd erinevates valitsusasutustes, tööstuses, EL-i asutustes, valitsusvälistes organisatsioonides. Samuti on sul võimalik karjääri teha rahvusvahelistes organisatsioonides nagu näiteks Maailmapank ja OECD. Võid jätkata ka ettevõtjana või astuda hoopis doktoriõppesse, et jätkata akadeemilist karjääri.

 

Stipendiumid

 • 5 sihtstipendiumit silmapaistvatele Eesti kodakondususega üliõpilastele; 1 sihtstipendium silmapaistvale Euroopa Liidu kodakondsusega üliõpilasele;
 • võimalus taotleda erinevaid riigisiseseid või rahvusvahelisi lisastipendiume;
 • erinevad võimalused liituda ülikoolide sihtfinantseeritud teadusrühmadega.

 

Miks valida rahvusvaheline ühisõppekava keskkonnajuhtimise alal Eestis?

 • Saad diplomi kahest juhtivast ülikoolist korraga, mis annab strateegilise eelise tööturul.
 • Õppekavas on kokku pandud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli parimad, põnevaimad ja asjakohaseimad ained keskkonnajuhtimise valdkonnas.
 • Programmijuhitugi, õppeosakonna tugi jm mõlemast ülikoolist.
 • Laiendatud suhtlusvõrgustik, sotsiaalsed üritused, erialased kontaktid.
 • Võimalus võtta valik- ja vabaaineid mõlemast ülikoolist.
 • Inglisekeelne õpe tagab tugeva rahvusvahelise haridusbaasi ja keeletaseme.

 

Tasud

Ühekordne sisseastumistasu €100, mis ei kehti Eesti kodakondsusega tudengitele.

Aastane õppemaks €4400, mis ei kehti sihtstipendiumi saanud tudengitele.
 

Sisseastumistnõuded

 • Bakalaureusekraad olemas või omandamisel samal aastal
 • Vastuvõtukatse (test, Moodle keskkonnas)
 • Vastuvõtuintervjuu (Vestlusele pääsemise eeldus on vastuvõtukatse (test) sooritus vähemalt 60% maksimaalsest punktide arvust).

Vastuvõtutingimuste kohta loe lähemalt SIIT

 

Avalduste vastuvõtt toimub DreamApply-s 01.02.-31.05.2024.

 

 

Kontakt

Vaike Reisner
Õppeosakond
vaike.reisner@emu.ee

Kalev Sepp
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool
kalev.sepp@emu.ee