Majandusarvestus ja finantsjuhtimine

 


„Eesti Maaülikooli haridus avardas minu silmaringi ning lõi arusaamise mitme sektori koostoimest.“
 

                                         – Gunnar Toomemets, EMÜ vilistlane, Luminor Bank AS juht

 

Õppekava lõpetades:
 

  • oled spetsialist, kes tunneb majandus­arvestust (raamatupidamist), maksundust ja finantsjuhtimist;

  • tunned põllu­majandusettevõtte majandusarvestuse eripärasid;

  • oskad kaasata ettevõttesse väliseid finantsvahendeid ning hinnata ja maandada finantsriske.

 

Edukaks ettevõtjaks peab sündima, aga heaks raamatupidajaks ja finantsjuhiks saab Eesti Maaülikoolis õppida. Meie juures õppimise kasuks räägib asjaolu, et ainult siin saab ettevalmistuse tööks maamajanduslikes ja bioloogiliste varade kasutamisega tegelevates äriühingutes. See tähendab, et meie lõpetajad oskavad korraldada majandusarvestust väga erinevates valdkondades alates füüsilisest isikust ettevõtjatest kuni suurte äriühendusteni.
 

 

Õppekava lõpetajana tunned raamatupidamise korraldamist, äritege­vuse planeerimist, eelarvestamist, juhtimist ja majanduskontrolli ning oskad analüüsida ettevõtte seisundit ja majandustulemusi. Saad suurepärased meeskonnatöö oskused ja teadmised tegutsemaks maaelu edendamisega.

 

 

 

Meie lõpetajate seas on raamatupidajaid ja finantsjuhte erinevates äriühingutes, kohalikes omavalitsustes ja riiklikes asutustes. Samuti töötavad nad pankades kliendihaldurite ja laenuspetsialistidena või pärast vajaliku staaži kogumist ja ametliku hinnangu saamist finantsmajanduskonsulentidena või audiitoritena. Sügavad teadmised majandusest võimaldavad käivitada ka oma ettevõtte ja seda edukalt juhtida.


Õpingud annavad mitmekesise õppekogemuse, teadmisi omandatakse loengutes, seminarides ja praktikumides. Lisaks arendavad kodutööd iseseisva töö oskust, meeskonnatöö oskust, koostööoskust ja läbirääkimisoskust ning ettekanded esinemisoskust. Meie tudengid käivad praktikal Eesti suuremates ja väiksemates põllumajandus- ja õpitava valdkonnaga seotud ettevõtetes.
 

Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise magistriõpe toimub sessioonõppe vormis ning kestab kaks aastat. Sessioonõpe toimub tsükliliselt neljapäevast pühapäevani (vt toimumisaegu siit). Sessioonõppes õppija peab olema valmis suuremas mahus iseseisvaks tööks.

Meie magistrantidel on võimalik täiendada end vahetusüliõpilasena ka välisülikoolides. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Küsi/Võta ühendust:

Jüri Lehtsaar

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi

Maamajanduse ökonoomika õppetool

E-post: jyri.lehtsaar@emu.ee

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee